Uitgever / Ontwikkelaar

Imagineering
Acclaim Entertainment

Jaar

1991

Genre

Action
Plateform

Spelersnummer

1 speler

Geschiedenis

Her schooljaar is voorbij en Bart bereidt zich voor op een leuke
vakantie in de zon! Maar dan hoort hij, dat Homer en Marge hem naar een zomerkamp willen sturen… en niet zomaar een kamp, maar het beruchte Camp Deadly!!! Dat voorspelt niet
veel goeds! Want met Ironfist (Ijzeren Vuist) Burns als kampleider en Nelson en zin bende plaaggeesten als slapies is het daar bepaald geen paradis. Bart en Lisa zin dan ook vastbesloten hun biezen te pakken. Maar eerst moeten zij de gevechten om voedsel, dodelijke bien en een levensgevaarlijk spelletje Vaandel Veroveren zien te overleven.

Help Bart en Lisa te ontsnappen… voordat zij weer naar school moeten!!!

Toetsen

Besturingsmogelijkheden

Je hebt Bart volledig in de hand… en zover zin zin ouders nog nooit gekomen!

Game Boy Nintendo

VIERPUNTSDRUKTOETS

VOORTBEWEGEN – Druk RECHTS, LINKS, NAAR BOVEN en NAAR BENEDEN on de VIERPUNTSDRUKTOETS.

BUKKEN – Druk op de ONDERKANT van de VIERPUNTSDRUKTOETS.

KLIMMEN – Druk op de BOVENKANT van de VIERPUNTSDRUKTOETS.

A Knop

SPRINGEN – Druk op de A KNOP.

LOSLATEN TIJDENS HET KLIMMEN – Druk op de A KNOP.

B Knop

WAPENS GOOIEN – Druk op de B KNOP.

Startknop

PAUZEREN – Druk op de STARTKNOP.

DOORGAAN – Druk weer op de STARTKNOP

Hoe te spelen

Hoe je begint

1. Let er op dat de schakelaar van je Nintendo® Game Boymop “OFF” (uit) staat.

2. Doe de cassette met BART SIMPSON’S ESCAPE FROM CAMP DEADLY in de Game Boy™M als aangegeven in de handleiding.

3. Zet de Game Boy™M aan. Zodra je Bart en Lisa op het titelscherm ziet, druk je op de STARTKNOP. Om voorbij het introductiescherm te komen druk je weer op deze STARTKNOP.

De Dagelijkse Activiteiten

Ironfist Burns leidt Camp Deadly met, laten we maar zeggen, iizeren vuist. Zo is hij nu eenmaal. Uiteindelijk is zijn oom, Monty Burns, de eigenaar van de atoomcentrale in Springfield. En we weten allemaal wat een aardige, gevoelige man dat is… nietwaar? Volgens Ironfist is er geen kind dat niet uiteindelijk naar hem luistert – inclusief Bart Simpson, zin grootste uitdaging. Daarom heeft hij allemaal gevaarlijke activiteiten georganiseerd en het hele kamp tegen onze vriend Bart opgezet om hem koste wat het kost te dwingen aan het programma mee te doen.

Voordat hij ergens aan begint, verschijnt Bart bi een mededelingenbord. Als hij daar langs loopt, zie je een scherm met een opname van dichtbij van wat hem te wachten staat. Je vindt hier ook nuttige informatie, een paar waarschuwingen en, natuurlijk, regels die mogelijk bedoeld zin om te worden overtreden… voor eigen risico.Na een paar seconden verdwijnt die boodschap weer. Als je meer tijd nodig hebt om hem te lezen, laat je Bart teruglopen naar het bord, mits dat nog zichtbaar is. Ook kun je op de STARTKNOP drukken om te pauzeren. Als je snel wilt beginnen, druk je op de A KNOP of RECHTS op de VIERPUNTSDRUKTOETS om Bart in de activiteit te laten belanden.

Waar de activiteiten plaats vinden

De Bossen

Bart moet het tegen alle plaaggeesten in het kamp opnemen in een wedstrijd om alle vlaggen die in het bos verspreid zijn te veroveren. Omdat Ironfist de route zeer strategisch heeft uitgekiend, leert Bart hier een aantal waardevolle lessen over de natuur. Zo komt hij er bijvoorbeeld achter, dat zwermen zoemende bijen het niet leuk vinden als hun korf wordt verstoord, dat mensenetende piranha’s ok van kinderen houden en dat dodelijke reuzenhorzels uiterst prikkelbaar zin.

Daartegenover staat, dat je heerlijk in de bomen van dit bos kunt klimmen, en Bart moet daar zeker goed gebruik van maken. Ergens in die bomen bevinden zich drie vijandelijke boomwoningen

Als je door het bos zwerft, pas dan op voor ondergrondse tunnels met giftige afvalstoffen. Ironfist is zeer trouw aan zijn oom Monty en heeft hem daarom een aantal stortplaatsen op het kampterrein verhuurd. Uiteindelijk moeten atoomdeeltjes, radio-actieve troep en gemuteerde spinnen ook ergens een thuis hebben.

DE EETTENT

Elke jonge kampeerder moet drie keer per dag eten, en Bart is daarop geen uitzondering. Jammer alleen, dat de plaaggeesten van Camp Deadly hem geen kans geven rustig van zin viersterren-maaltijd te genieten (niet dat hij die troep zou aanraken, overigens!). Bart moet hier gevechten van man tot man en woeste aanvallen met dodelijk tafelzilver zien te ontwijken. Het eten is zin favorite wapen, maar houd wel het hoofd koel als er een leider in de buurt is (zie “Wapens” voor meer details).

MOUNT DEADLY EN DAAR VOORBIJ

Het is streng verboden Mount Deadly (de Dodelijke Berg) te beklimmen en menig ontevreden kampeerder heeft daarbij het loodje gelegd. Maar het is ook de enige manier om uit Camp Deadly te komen. Probeer ervoor te zorgen dat Bart zich god aan de rotsen vasthoudt – het is uiteindelijk een heel eind naar beneden. Kik ook uit voor plaaggeesten en hoog vliegende adelaars.

Op Mount Deadly kom je langs verschillende ingangen van grotten en niemand weet helemaal zeker wat daar binnen op de loer ligt, maar er gaan verhalen… iets over verdwenen kampeerders die zich willen wreken. Om Bart zo’n grot te laten binnengaan, druk je op de BOVENKANT van de VIERPUNTSDRUKTOETS. Daarna ben je helemaal op jezelf aangewezen.

Als Bart er in slaagt over de berg te komen, kan hij niet meer terug. Maar dan wachten hem nog zin gevaarlijkste ontmoetingen. Nog nooit heeft een uit Camp Deadly ontsnapte kampeerder zin ervaringen kunnen navertellen. Ironfist is erg trots op die reputatie.

Situatie-overzicht

Geen enkele kampeerder moet zin of haar kooi verlaten zonder deze belangrijke informatie.

Leven en Sterven in Camp Deadly

Bart begint met drie levens. Elk van deze levens bestaat it twee treffers, die in het situatie-overzicht worden weergegeven door chocoladerepen (dat is pas eten!). Bart kan extra treffers krijgen door de lekkernijen mee te nemen die sommige verslagen plaaggeesten achterlaten (ze knipperen als ze het bij zich hebben) of door lekkernijen op te rapen die iemand heeft laten vallen.

Bart verdient ook een extra treffer voor elke vijf porties eten die hi over heeft aan het slot van het gevecht in de eettent.

De meeste vijanden putten Bart geleidelijk dan it door her zin treffers af te nemen. Een of twee van hen. kunnen hem onmiddellijk uitschakelen, en dat is ook mogelijk bi bepaalde vallen.

Bart verdient extra levens als hij de gezichten Krusty de Clown vindt.

Voorwerpen

Wapens

Spuugballen zin smerig maar effectief. De meeste plaaggeesten raken erdoor versuft en bepaalde vijanden worden er zelfs door vernietigd. Je moet het nodige experimenteren om te ontdekken hoe effectief ze zin, maar je boft: Bart beschikt over een onbeperkte voorraad!

N.B: Bart heeft genoeg goede smaak om geen spuugballen in de eettent te gebruiken.

Boemerangs

Dankzij Lisa komt het wonderwapen van het zuidelijk halfrond naar het kamp. Ze heeft er een behoorlijke voorraad van. Probeer haar dus te bereiken als ze in de buurt is. Boemerangs zin even krachtig tijdens hun retourvlucht als net nadat ze zijn gegooid. Vergeet echter niet ze weer te vangen als ze terugkomen. Zolang er nog een boemerang in de lucht is, kan Bart geen tweede gooien.

Voedsel

een dodelijk wapen in de handen van een meester (en soms ook in die van koks). Probeer in de eettent zoveel mogelijk ten te pakken te krijgen als je kunt, maar laat de leiders niet zien dat Bart er mee gooit, anders zwaait er wat voor hem. Ook kan Bart geen eten langs het buffet dragen waar hij het heeft afgehaald. Het goede nieuws is, dat hij beloond wordt als hij aan het einde van die buffetten nog porties voedsel over heeft (zie “Leven en Steven in Camp Deadly”).

Vijanden

Vrienden en vrier nnen

Wat heet… feitelijk. is er maar één vriendin waar Bart op kan rekenen: zin zusje Lisa. Ze helpt hem zo goed als ze kan, hetzij met boemerangs, hetzij met verrassende pakjes.

Vijanden

Daar zijn er veel meer van. Allereerst Nelson, de leider van de plaaggeesten en iemand met wie Bart natal van gevechten op het schoolplein nog een appeltje te schillen heeft. Dan zin er Nelsons trawanten, de bewakers van Camp Deadly, en, niet te vergeten, Ironfist Burns zelf. Hij is misschien niet zo slim als zijn oom, maar zeker zo knap. Blijf it de buurt van die bullekop en denk aan het gerucht dat hij bang is in het donker.

Nog iemand?

Madman Mort. Sommigen zeggen dat-ie gek is. Anderen beweren dat hij mensen met een grote bijl vermoordt. En weer anderen menen dat hij zowel gek is als een moordenaar. Wie weet? Misschien begrijpen ze hem wel niet. Hi zwerft ergens in de bossen rond. Waarom probeer jeer zelf niet achter te komen?

Points d'Honneur

PLAAGGEESTEN IN DE BOOMWONINGEN5.000
VERRASSINGS-PAKKETJES1.000
REUZENHORZELS999
VLAGGEN666
PLAAGGEESTEN500
KRUSTY DE CLOWN GEZICHTEN (EXTRA LEVENS)500
BULLY DONUT500
OVERBLIVENDE VOEDSELPORTIES IN EETTENT500
GEVALLEN DONUT200
Advies

Adviezen bii het Kampvuur

  • Als Bart staat te wachten tot zin boemerang terug komt, moet je de spuugballen gebruiken om de aanstormende plaaggeesten te versuffen. Dat kan echter maar één keer. Daarna gaat het verrassingselement verloren.
  • Pas op voor zwakke boomtakken en bergrichels; die kunnen Bart’s gewicht net lang dragen.
  • Als Bart door plaaggeesten wordt omsingeld, probeer dan hem over de terugkerende boemerang te laten springen nadat hi de eerste tegenstander heeft uitgeschakeld.
  • Om een aantal reuzenhorzels met de boemerang te raken, moet Bart springen en zin boemerang onder een hoek gooien.
  • De plaaggeesten in de boomwoningen zin hee moeilijk te verslaan. Probeer er aan de hand van hun bijnamen achter te komen hoe dat wel kan.
Instruction booklet
Merci à…

Notice : Raco
Scan : Badi

Laisser un commentaire