Uitgever / Ontwikkelaar

Delphine Software
Interplay Entertainment

Jaar

1991

Genre

Action
Aventure

Spelersnummer

1 speler

Geschiedenis

Het verhaal van Lester Knight Chaykin

Lesters experiment

Er woedde een enorme storm rondom het laboratorium. Maar daardoor werd Lester Chaykin, een jonge atoomgeleerde, niet afgeschrokken toen hij er in zin Ferrari heenreed. Er was meer nodig dan een storm om hem ervan te weerhouden zijn nieuwe experiment it te proberen. In zijn opwinding zag hij nauwelijks de donkere wolken boven de horizon. 

Maar zelfs als dat wel het geval zou zijn geweest, zou Lester zich niet hebben kunnen voorstellen wat voor gebeurtenissen hem te wachten stonden.

Toen hij eenmaal de rust van de lift binnentrad, was hi het geweld van de storm al snel vergeten. Zijn langzame afdaling naar het laboratorium leek zijn opwinding slechts te vergroten. Lester kon bijna electriciteit in de lucht voelen. Door enige tijd uit de buurt van zin laboratorium te blijven, was hij zich zin vroegere fouten gaan beseffen. Dankzij dit nieuwe inzicht was Lester er zeker van, dat zijn nieuwe deeltjesversnellings-experimenten perfect zouden verlopen.

Voordat hij toegang tot het laboratorium kreeg, most Lester vol ongeduld even op de veiligheidsscan wachten. Hij was klaar om met zijn experiment te beginnen en had eigenlijk geen tijd voor wat hij onnodige veiligheids-maatregelen vond. Door de veiligheidsdeur betrad Lester de rommelige ruimte die hij zin kantoor noemde. De stapels notities, lege frisdrankblikjes en pizzadozen getuigden van de vele uren werk die eerder waren verricht. Lester zette en schakelaar om waarna zijn computer met en piepje tot leven kwam. Snel voerde hij zin paswoord in en begon hij de gegevens voor zin nieuwe experiment in te voeren. Nu kon hij alleen maar afwachten. 

Lesters experiment gaat mis

Net als vele malen daarvoor ging Lester met een koele frisdrank achterover zitten terwijl de computer de test uitvoerde. Elk moment zouden daaruit de gegevens kunnen rollen, waarna hi zeker zou weten of hij inderdaad een doorbraak had gerealiseerd. Maar buiten had de storm andere plannen voor de nacht. Terwijl Lester zat te kijken hoe perfect zin experiment verliep, daverde er een enorme bliksemflits door de lucht. Lester was zich niet bewust van wat daarbuiten gebeurde. Net toen de computer de versneller ging activeren, wist de bliksem met welhaast feilloze precisie zin weg in het system te vinden.

Terwijl Lester van zin ijskoude frisdrank zat te genieten, racete datgene wat beslist zijn dood zou veroorzaken met de snelheid van het licht door de verneller. De bliksemflits bereikte het eind daarvan en explodeerde door de muur heen met een geweld zoals alleen bliksem dat kan. Hij wond zich als een python om Lester heen tot er zich een enorme lading had opgebouwd. Toen ontplofte hij met een schitterende lichtflits en was waar Lester had gezeten alleen nog maar en lege ruimte…

Toetsen

Bedieningsknoppen

Manette Super Nintendo

Vierpuntsdruktoets

BOVENKANT
Als de speler zwemt of zich in een lift bevindt, gaat hij/ zij naar boven. Als hij/ zij op een televerplaatser staat, wordt hij/zij over grote afstand naar boven verplaatst.

ONDERKANT
Om te bukken. Kan ook gebruikt worden om voorwerpen op te rapen. Als de speler zwemt of zich in een lift bevindt, gaat hij/ zij naar beneden. Als hij/ zij op een televerplaatser staat, wordt hij/zij over grote afstand naar beneden verplaatst.

LINKER-/RECHTERKANT
Verplaatst de speler naar links / rechts.

B knop

Springen.

Y Knop

Wordt meestal voor een aanval gebruikt. Als de speler geen wapen heeft, moet hij/ zij schoppen. Als er wel een wapen beschikbaar is, kan daarmee worden geschoten. Het kan ook in combinatie met de linker- en rechterkant van de vierpuntsdruktoets worden gebruikt om te rennen.

Startknop

Om te pauzeren.

Hoe te spelen

Het starten van het spel

De bliksem slat in het laboratorium

Doe de cassette in het Super Nintendo Entertainment System en zet dit aan. Druk nadat het beeldmerk “Another World” is verdwenen op een willekeurige knop om het Start /Continue- scherm te laten verschijnen. Met de boven-of onderkant van de vierpuntsdruktoets kan voor start of “continue” (doorgaan) worden gekozen. Kies voor start en druk op de B knop om het spel te starten. Druk nadat dat gebeurd is op de bovenkant van de vierpuntsdruktoets om naar het wateroppervlak te Zwemmen.

Advies

Enkele aanwijzingen voor de eerste scêne

WAARSCHUWING!!! IN DIT GEDEELTE STAAN AANWIJZINGEN WAARMEE ENKELE DELEN VAN HET SPEL WORDEN PRIJSGEGEVEN. LEES HET DAAROM ALLEEN ALS HET NIET LUKT VERDER TE KOMEN!

Druk na het water te zin ingegaan op de bovenkant van de vierpuntsdruktoets om naar de oppervlakte te zwemmen. Ga na daar te zijn aangekomen door naar het volgende scherm aan de rechterkant. Vit het plafond vallen vijandige bloedzuigers naar beneden. Val die aan door ze te schoppen en plat te drukken. Ook is het mogelijk tegelijkertijd te duiken en aan te vallen om een bloedzuiger te vermorzelen die te ver weg is. Maar de speler moet er wel voor zorgen dat er geen op hem / haar terecht komt.

Hoe bloedzuigers moeten worden vermorzeld.

Nadat alle bloedzuigers op het tweede scherm zijn platgedrukt, mot naar het tweede scherm rechts worden gegaan. Daar bevinden zich nog veel meer bloedzuigers die moeten worden vermorzeld. Vernietig alle bloedzuigers op deze twee schermen alvorens door te gaan naar het volgende scherm aan de rechterkant.

Aan een draadje hangen.

Loop na het vierde scherm te zin binnengegaan naar rechts tot het beest aanvalt. Ga zodra dat zich toont naar links en druk op de aanvalsknop. Hierdoor rent de speler weg. Blijf naar links rennen tot aan het scherm met de hangende wingerd. Blijf daar hangen tot de wingerd breekt.

Vervolgens wordt de speler teruggeslingerd naar rechts en landt hij/ zij op het volgende scherm. Begin onmiddellijk na de landing naar rechts te rennen. Blijf doorrennen door alle schermen heen. Aan het eind van het laatste scherm wordt de speler door de bewoners van deze wereld van het beest gered. Maar die redders zin misschien net zo vriendelijk als ze lijken.…

Tips

WIE VASTLOOPT MOET DEZE TIPS LEZEN EN NAGAAN OF ER EEN OP DE EIGEN SITUATIE SLAAT.

Een wapen oprapen dat hard nodig is.
  • Zorg ervoor niet te vergeten een wapen te vinden en dat mee te nemen.
  • Laat geen vriend achter.
  • Behalve schieten zijn er meer mogelijkheden om bewakers uit te schakelen.
  • Denk eraan de vriend te redden voordat de ondergrondse stad wordt verlaten.
  • Het is niet ALTI]D verstandig op de bewakers te schieten.
  • Schakel alle electriciteitscircuits uit.
  • Het is mogelijk met het wapen een krachtveld te creëren door de knop korte tijd vast te houden en hem dan los te laten.
  • Er kan een superschot worden gelost door de knop langer ingedrukt te houden.
Instruction booklet
Merci à…

Notice & scan : Riholay

Laisser un commentaire