Uitgever / Ontwikkelaar

Infogrames Bit Managers

Jaar

1995

Genre

Plateforme

Spelersnummer

1 Speler

Geschiedenis

HET VERHAAL

Julius Caesar heeft nooit kunnen leven met het idee dat een klein Gallisch dorpje hem het hoofd kon bieden. 

Om de onverzettelijke Galliërs tot inkeer te brengen, heeft hij zelfs een gigantische omheining om het dorp laten bouw en om hen gevangen te houd en! Eindelijk kan er vrede over het hele Romeinse Rijk heersen. Maar Caesar heeft een klein detail over het hoofd gezien: de bravoure van Asterix en Obelix. Na de bouw van de omheining wordt afgesproken en dat Asterix en Obelix het hele rijk door zullen trekken om de zaak op stelt en te zetten. En 0 111 Caesar te bewijzen dat de Galliërs kunnen gaan en staan waar ze willen , hebben ze besloten uit elk land een souvenir voor hem mee te brengen.

Hoe to spelen

START VAN HET SPEL

De cassette van Asterix en OBELIX in de Game Boy of de Super Game Boy doen en het apparaat aanzette n. Na het NINTENDO scherm verschijnt het titelscherm. Door Start in te drukken kom je in een menu waar je de taal van de teksten kunt kiezen . Met de vierpuntsdruktoets een taal kiezen en bevestigen met Start. Je krijgt een samenvatting van het verhaal te zien. Met Start kan je naar het volgende scherm gaan. Na de samenvatting is het mogelijk naar het optiemenu te gaan of het spel te beginnen. Met de vierpuntsdruktoets een keuze maken en bevestigen met Start.

Opties

De pijlen “omhoog” en “omlaag” gebruiken om van de ene optie naar de andere te gaan, en met de linker en rechter pijlen de instelling kiezen.

Vervolgens met Start bevestigen

  • Je kunt de moeilijkheidsgra ad instellen: Eenvoudig (Easy), Middelmatig (Medium), Moeilijk (Hard). Hoe hoger de moeilijkheidsgraad, hoe meer vallen het leger van Caesar voor je in petto heeft.
  • Je kunt met of zonder muziek spelen : ON / OFF.

Continues

Vergeet niet dat het spel afgelopen is ais je geen levenspunten meer hebt. Om het spel verder te spelen op het niveau waar je hebt verloren, moet je CONTINUE’s verzamelen. Je krijgt 1 krediet per 50 000 punt en. Je moet daarom nodig zoveel mogelijk bonussen verzamelen en natuurlijk een maximaal aantal Romeinen uitschakelen.

Spel

Alvorens het spel te beginnen en het eerste niveau te spelen, moet je kiezen of je met OBELIX of ASTERIX op avontuur wilt. Met de lin keren rechter pijlen van de vierpuntsdruktoets je held kiezen en met Start bevestigen.

DESCOREBALK

De scorebalk verschijn t onder in het scherm en geeft diverse informatie:

Le Score
Il dépend à la fois du nombre de bonus collectés et du nombre d’ennemis assommés.

De score
De score hangt van het aantal verzamelde bonussen en het aantal uitgeschakeldevijanden af.

De tijd
De tijd – die links onde r in het scherm wordt aangegeven – begint te !open zodra Aster ix of Obelix vertrekt. De tijd die overblijft ais Asterix of Obelix het doel heeft bereikt , wordt met 10 vermenigvuldigd en bij de score geteld.

Het aantal sterren
De eerste drie niveau s van elke wereld bevatten elk 10 sterren. Ais je deze 10 sterren weet te vinden, kom je in een bonusniveau. Er zijn 12 bonusn iveaus die je kunt spelen.

Het aantal goudstukken
Je krijgt een extra leven zodra je 50 goudstukken hebt verzameld.

De energiebalk
De energiebalk heeft 8 reserves die je verbruikt ais je door een vijand wordt geraakt of die je weer aanvult door bonussen te verzamelen.

Het aantal levens
Het getal naast het gezicht van Asterix of Obelix (afhankelijk van je keuze) geeft het aantal resterende levens aan.

DE PAUZE

Om het spel tijdelijk te onderbreken, Start indrukken. Je ziet dan het woord pauze in de scorebalk verschijn en. Je kunt het spel verder spelen door opnieuw Start in te drukken.

Toetsen

ACTIES

Game Boy Nintendo

Vierpuntsdruktoets

Om te rennen
twee maal de linker of rechter pijl van de vierpuntsdru ktoets indrukken en vasthouden.

Bukken
de pijl “omlaag” van de vierpuntsdruktoets indrukken.

Langs de ladder omhoog en omlaag klimmen
de bovenste en onderste pijl en van de vierpuntsdruktoets gebruik en.

A knop

Springen
knop A indrukken om te springen.

B knop

Vuistslag
knop B indrukken om een vuistslag uit te delen.

Supervuistslag
voor een supervuistslag, knop B ingedrukt houden en loslaten als de vijand vlak voor je staat.

Voorwerpen

DE BONUSSEN

Tijdens je omzwervingen kan je weer energie opdoen door plaatselijke specialiteiten te verzamelen: zwijnebout, kaas, watermeloen of geroosterde kip.

Pas op: enkele van deze bonussen zijn in blokken verstopt.

Levels

HET AVONTUUR VAN ASTERIX EN OBELIX

BIJ DE BRITTEN​

Je begint de reis in Groot-Brittannië, waar je het rugbyteam moet bevrijden van Londinium is opgesloten. De deuren zijn behoorlijk stevig en je hebt dan ook een sterke vuist nodig om ze open te slaan. De Romeinen beschikken bij de start over 4 punten in de eenvoudige speelwijze, over 9 punten in de normale speelwijze en over 14 punten in de moeilijke speelwijze. Het doel van het spel is te scoren door J try om te zetten in de eenvoudige speelwijze, 2 try’s in de normale speelwijze en 3 try’s in de moeilijke speelwijze. Telkens als de speler wordt gestopt door een andere, verliest hij een levenspunt!

BIJ DE HELVETIËRS

De bankier Zurix is verdwenen en je moet dus naar Helvetië gaan om hem terug te vinden. Zurix heeft het vaak over de onschendbaarheid van zijn kluizen gehad en dit kon wel eens een perfecte schuilplaats zijn. Kunnen deze sterke stenen kluizen met een ton kruit worden geopend?

BIJ DE OLYMPISCHE SPELEN

Onze helden zullen het vast wel spannend vinden hun krachten te meten met atleten uit alle landen en met name de Romeinse atleten eens geducht op de proef te stellen. Je hebt geen moment te verliezen: op naar Griekenland om aan de Olympische Spelen deel te nemen. Je moet aan drie onderdelen meedoen. Per onderdeel heb je recht op drie kansen . Je moet minstens twee van de drie wedstrijden winnen om tot winnaar uitgeroepen te worden.  

Wedloop : om te rennen, knop B herhaaldelijk indrukken.

Hordenloop: om te rennen, kn op B herhaaldelijk indrukken en knop A indrukken om de hord en te nemen.

Speerwerpen: Toets herhaaldelijk indrukken om te rennen en de kracht waarmee je de speer gooit te vergroten. Om te stoppen, knop A ingedrukt houden tot de complete stilstand. De hoek waaronder wordt geworpen verschijnt in de scorebalk. Knop A loslaten zodra je de goede hoek hebt bereikt.

IN HISPANIA

Paella y Peseta, de gevreesde en trotse Spaanse chef, is ontvoerd en naar Hispalis gebracht om aan een stieregevecht deel te nemen. De Romeinen hebben hem echter een verschrikkelijke drank te drink en gegeven en het gevecht lijkt dan ook bij voorbaat verloren. Geen moment te verliezen: snel naar Spanje om zijn plaats in de arena in te nemen.

Het stieregevecht: Je kun t rennen door de pijl en van de vierpuntsdruktoets te gebruiken. Om hier te versnellen , knop B gebruik en: de snelheidsmeter op het scherm geeft je snelheid aan.

Instruction booklet
Merci à…

Notice, scan & mise en page : Badi

Laisser un commentaire