Uitgever / Ontwikkelaar

Rare
Tradewest

Jaar

1993

Genre

Beat'em up

Spelersnummer

1 - 2 Spelers

Geschiedenis

OPROEPAAN ALLE BATTLEMANIACS (GEVECHTSMANIAKKEN)!

In Gyachung-La, een omgebouwd fort hoog in de Tibetaanse bergen, beproeft de Psicone Corporation haar nieuwste vinding: de T.R.I.P.S. 21, de afkorting van “Total Reality Integrated Player System” (geÔntegreerd spelsysteem voor totale werkelijkheid).

Met T.R.I.P.S. 21 kan iemand een spelomgeving binnengaan via een unieke, door een computer geschapen ingang. De atomen van iedereen die hier doorheen gaat, worden volledig in het spellandschap opgenomen door middel van een ingewikkeld proces, dat kwantum-mechanische osmose heet.

Bij deze test zijn aanwezig: mevrouw Yuriko Tashoku, directeur van de Psicone Corporation, haar dochter Michiko, professor T. Bird en het ontzagwekkende paddentrio Zitz, Rash en Pimple, die ook wel de BATTLETOADS (Gevechtspadden) worden genoemd.

Nadat de ingang is geactiveerd, verschijnt het spellandschap: een heuvelige vlakte waarop in de verte vier nauwelijks te onderscheiden figuren te zien zijn. Geleidelijk aan komen deze dichterbij. Het zijn vier Psyko Pigs (Psychovarkens) te paard – de Varkens van de Apocalypse.

Cochons-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

Plotseling gaan deze over in galop, recht op de ingang at waarna zij de testruimte binnenvallen. EÈn van hen grijpt Michiko Tashoku en springt daarna terug door de ingang. Als Zitz probeert ze tegen te houden, words hij bewusteloos geknuppeld en over het zadel heen gelegd. Voordat iemand ook maar lets kan doen, galopperen de Varkens van de Apocalypse met hun twee gevangenen weer weg, het landschap in. En om alles nog erger te maken, begint dat landschap door de ingang heen onze wereid in te lekken!

Op het scherm begint een vooraf opgenomen boodschap to knipperen. Dit bevestigt het vermoeden van professor T. Bird, dat het kwade genius

Silas Volkmire en zijn boosaardige partner, de Dark Queen (Duistere Koningin), achter deze ontvoering en het doorlekken van het landschap zitten. Al snel wordt duidelijk, dat hij gelijk heeft: Silas heeft zichzelfaangesloten op de spellandschaps-generator, die ergens achter de ingang staat. Hij heeft het boze plan om de hele wereld in zijn eigen Spellandschaps-Koninkrijk teveranderen, onder heerschappij van hemzelf en de Dark Queen. Ondertussen worden Michiko en Zitz naar de “Dark Tower” (Duistere Toren) gebracht, een gevreesde verb)ijfpiaats, waar hen een vreselijk lot wacht als ook maar iemand probeert Silas tegen to houden.

Maar hij moÈt worden tegengehouden! – en Rash en Pimple zijn de padden die daarvoor moeten zorgen!

Castle-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix
Toetsen

DE BEDIENINGSKNOPPEN

Manette Super Nintendo

Manette Multidirectionnelle

Bovenkant
Ga omhoog.

Onderkant
Verplaats figuren
(behalve in de levels “Revenge of Karnath” (Wraak van Karnath) en “Tracktor”, waar de onderkant wordt gebruikt om ze te laten bukken).

Links / Rechts
Ga naar links. / Ga naar rechts.

Ren naar links of naar rechts
Tweemaal links of rechts

Ren naar links of naar rechts en deel daarna een harde klap (Smash Hit) uit door tijdens het rennen op de B knop te drukken.
Tweemaal links of rechts

X knop

lets oprapen/neerleggen.

A knop

Springen.

B knop

Actie.

Y knop

Springen.

Startknop

spel starten/pauzeren.

OP KEUZESCHERM:

Selectknop

Kies hiermee STEREO/MONO/SOUND EFFECTS ONLY (ALLEEN GELUIDSEFFECTEN).

Omhoog/Omlaag 
Hiermee kan worden gekozen voor:

1 PLAYER (1 speler)

2 PLAYERS A
Padden kunnen elkaar raken.

2 PLAYERS B (2 Joueurs)
Padden kunnen elkaar niet raken.

Hoe te spelen

SCOREBORD

Levens:
worden door gezichten aangegeven.

Energie: 
door balletjes wordt de resterende energie weergegeven.

Punten:
worden met dyers weergegeven.

AANVALSBEWEGINGEN

BIG BOOT BLOCK
SIDEARM SLICE
FLYING BATTLEAXE
BALL N’ CHAIN
FULL METAL EARMUFFS
SPRINGIN’ STAMP
PUSH N’ CRUSH

BATTLETOAD BUTTBT
BIG HAMMER
ANVIL SWIPE
BIG BAD BOOT
JAWBUSTER
WUN-TUN STOMP
TAKE OUT THE TRASH

Levels

HOE HET WORDT GESPEELD

Zodra de Battletoads in het spellandschap op Khaos Mountain (Khaosberg) verschijnen, worden zij bepaald niet vriendelijkverwelkomd. Uitzinnige Psyko Pigs, enge geraamtes en een enorm versteend varken doen als beesten hun best om te voorkomen, dat onze vrienden verder komen. Geef ze dus van katoen!

Level 1: Khaos Mountains

En dit is nog maar het begin, beste padden. Want er staat ons vastberaden duo nog veel meer te wachten, in de vorm van belegerde bornen, een verschrikkelijke tunnel, verwoestende reptielenesten, ritten over een gammele achtbaan en nog veel meer! En overal worden ze belaagd door afgrijselijk geboefte of gevaarlijke hindernissen – en soms door allebei!

Level 2: Forest

De tegenstanders zijn horden door de computer geschapen gemenerikken, die door de zieke geest van Silas zijn bedacht. Zij willen maar ÈÈn ding: voorkomen dat onze vrienden de Duistere Toren bereiken, waar hun vriend en vriendin in gevangen worden gehouden.

Level 3: Speeder Bikes

De hindernissen bestaan uitallerlei onaangename muren en scherpe punten, die bedoeld zijn om onvoorzichtige padden tegen te houden. Vaak zijn ze verborgen en altijd zijn ze fataal, waardoor ze zeker zo gevaarlijk zijn ais hun mobiele tegenhangers. Om deze verschrikkelijke missie met succes te kunnen voltooien, moeten in elk level alle tegenstanders worden uitgeschakeld en alle hindernissen worden ontweken.

Level 4: Karnath's Revenge

Pas daarbij echterwel op, pad, want de vijand is niet bang om aan te vallen! En ais zo’n groen padde- lichaam te veel slagen incasseert, betekent dat een enkele reis naar de grond! Want ook een Battletoad heeft maar een beperkt leven.

Level 5: Tracktors

Maar gelukkig valt het allemaal nogal mee, want onze padden staan hun mannetje, ook ais het moeiiijk wordt. Zij beschikken over een indrukwekkend arsenaal van afschrikwekkende vuistslagen, schoppen, klappen en worpen, zoais alleen een Battletoad die beheerst.

Hoewel Battletoads experts zijn in het gevecht van man tegen man, aarzelen zij geen moment om bepaalde voorwerpen ais wapens te gebruiken ais dat nodig is.

Hoewel zij dankzij hun gevechtsvaardigheden de meeste situaties goed bans kunnen, vergen sommige levels ook veel van hun racevaardigheid. Test hun talenten op de Speeder Bike (Sneiheidsfiets) en de Tractor, maar denk er altijd aan: de snelsten overleven!

Tenslotte komen zij bij de verblijfpiaats van Volkmire, waar de uiteindeiijk afrekening moet plaatsvinden. Als zij daar binnengaan, krijgen zij de kans zelf de somberheid en de ongeevenaarde verschrikkingen te ervaren van de Duistere Toren, die vol zit met verrassingen voor onvoorzichtige padden. Als zij die weten te overwinnen en uiteindelijk oog in oog komen te staan met de Duistere Koningin en Silas Volkmire, kunnen zij hun vrienden uit de klauwen van deze monsters redden.

Ennemis

HET GEBOEFTE

Silas-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

SILAS VOLKMIRE

Het kwade genius die het spellandschap heeft ontworpen en die de wereld in zijn eigen computerkoninkrijk wil veranderen. Hij houdt Zitz en Michiko gevangen in zijn Duistere Toren en niets is hem te dol om te voorkomen, dat zij 

Reine-Noire-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

DARK QUEEN

(Duistere Koningin)

Sinds het haar niet gelukt is de Battletoads bij Ragnaroks Ravijn te verslaan, zint zij voortdurend op wraak. Nu heeft zij een nieuwe truc geleerd – en de pad die ver genoeg komt, komt er wel achter wat deze truc inhoudt!

Karnath-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

KARNATH

Deze gluiperige slangen glibberen door hun nesten en proberen onze paddevrienden aan ÈÈn van hun scherpe punten te rijgen. Kijk uit voor Karnath zelf, want dat is de snelste en de gemeenste van allemaal.

Rocky-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

ROCKY

Dit versteende zwijn houdt van rock and roll! Hij mag dan gebouwd zijn ais een stenen muur, maar met hun BT Big Hammer (Grote Hamer) siaan onze vrienden hem tot puin.

Fuzz-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

FUZZ

Deze Fuzz kan Zoemen! Voorop zijn Tractor heeft hij een zoemzaag, waarmee hi) zijn tegenstanders graag in stukjes zaagt. Laat onze vrienden tot aan het einde in hun achtbaankarretje blijven, anders maakt hij paddeplakjes van ze.

Scuzz-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

SCUZZ

Volkmire’s laatste verdedigingslinie, die opdracht heeft gekregen onze vrienden koste wat het kost tegen te houden. Het wordt een woeste race zonder speiregels naar de bodem. Denk eraan, dat winnen hierbij belangrijker is dan meedoen!

Cochons-P-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

PSYKO PIGS

Zij hebben strijdbijlen bij zich en weten die te gebruiken ook. Als het onze vrienden niet lukt ze op tijd uit te schakelen, worden ze in paddemootjes gehakt.

Porka-Pig-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

PORKA PIG

Een pummel die hoognodig aan de lijn moet en die op hoog gelegen plaatsen op zijn tegenstanders loert, waar hij vervolgens bovenop springt. Zorg ervoor, dat onze vrienden uit de buurt van deze buikige bruut blijven, anders maakt hij padde-pannekoeken van ze.

Grogg-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

GROGG

Hij is te laf om zelf onze padden aan te vallen, dus stuurt hij de Psyko Pigs ten strijde en probeert hij deze op de groene koppen van onze vrienden te laten vallen.

S-Bone-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

SKELLINGTON BONE

Deze bizarre bruut heeft geen lichaam nodig om iemand tot moes te slaan. Laat zijn ribben ratelen, anders slaat hij op een onvergetelijke manier terug.

ToadTrap-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

SATURN TOADTRAP

Deze paddevallen hebben de oorspronkelijke strljd overleefd en zijn nu vastbesloten zich op onze vrienden te wreken.

Waspling-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

WASPLING

Probeer maar niet deze gevieugelde idioot te vertellen, dat hij op moet vliegen. Ga hem Iiever meteen met vuisten te lijf; want zijn steek is behoorlijk pjnljk.

Sparkz-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

SPARKZ

Deze piekharige verschrikking heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op padden. Maar die kunnen zich beter niet door hem laten aanlokken, want hij heeft 20.000 Volt in zijn hand!

Ratso-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

THE GREAT RATZO

(De Grote Ratzo)

Deze is ooit ontslagen door een circus en komt nu met angstwekkende snelheid uit zijn kanon op zijn tegenstanders of schieten. Wie hem weet te ontwijken, hoeft niets te vrezen. Maar niets is erger dan het gehuil van een volwassen pad.

Lazbot-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

LAZBOT

Hij is klein, hij is razendsnel en hij is met een grote laser bewapend. Schakel hem uit met een harde klap, anders roostert hij groene paddebilletjes.

Rat-Rocket-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

RAT ROCKET

Met zijn ingebouwde krachtversterkers robeert deze aanvaller zijn tegenstanders neer te maaien of met hindernissen te bestoken.

Rat-Pod-Battletoads-in-Battlemaniacs-Super-nintendo-Notipix

RAT POD

Omdat zij steeds een andere kant op slingeren, moet er handig worden gemanoeuvreerd om deze ratachtige wegpiraten te ontwijken.

HINDERNISSEN

BRANDENDE BRUG

Het lijkt aardig om van hier of van het Iandschap te genieten, maar laat onze vrienden wel maken dat ze hier weg komen, voordat hij in een barbecue-brug verandert.

ROTSVUUR

Deze brandende stenen, die vanaf de vulkanen naar beneden worden gegooid, laten een blijvende indruk achter als zij een groene kop raken!

AARDBEVINGEN

Dit zijn niet zomaar trillinkjes, becte pad – dat wordt al snel genoeg duidelijk! Hoewel het optillende type gewoonlijk rustig is, is het vallende type zonder meer gevaarlijk…

PUNTIGE BOOMSTAMMEN

Wie hier te dichtbij komt, maakt al snel kennis met hun scherpe punten. Samen met de Fanz vormen zij een dodelijk duo.

LAGE VERSPERRINGEN

Laag door hun naam, laag van nature. Zij liggen half verborgen in de grond op onvoorzichtige padden te wachten.

MUURVERPLAATSERS​

Hun snelheid verandert van rustig in een flits. Als iemand zo’n muur raakt, heeft dat steeds hetzelfde resultant – een Speeder Bike (snelheidsfiets) die rijp is voor de schroothoop en het einde van een paddeleven.

HOGE STOPPER

Dit is de gemeenste van de drie. Hij wordt boven de Speeder Bike geplaatst in de hoop dat een pad zal springen. Maar wie daar intrapt, is nog niet jarig.

BALL BLADES

Deze liggen overal in het nest van Karnath verspreid. Wie deze gemene balmesjes ook maar even aanraakt, verandert in een groene zeef.

TRACK GAPS

Wie in ÈÈn van deze zeer slechte stukken van de rammelige achtbaan valt, kan zijn lol wel op. Kljk goed uit naar de waarschuwing en spring op tijd, pad!

PLANKX

Deze plankachtige hindernissen zijn aan de steunen van de achtbaan bevestigd. Wie verder wil, moet razendsnel bukken.

NESTZ

Deze afschrikwekkende korven, waarin gemuteerde Wasplings wonen, spuwen deze wespen met aanstekelijke snelheid uit. Het heeft geen zin de ongedierte-bestrijdingsdienst te bellen; dit stekelige geboefte moet met de vuisten worden uitgeschakeld.

FANZ

Deze hersenloze machines, die strategisch tegenover puntige boomstammen zijn geplaatst, willen alleen maar paddesatÈ van onze vrienden maken.

Notice d'origine
Merci à…

Notice, scan & OCR : io
Mise en page : Badi

Laisser un commentaire