Uitgever / Ontwikkelaar

Nintendo R&D1
Nintendo

JAAR

1992

Genre

Plateform

Spelersnummer

1 SPELER

Geschiedenis

HET VERHAAL

GEVAAR! GEVAAR!

Toen ik niet thuis was vanwege mijn kruistocht tegen het mysterieuze buitenaardse wezen Tatanga in Sarasaland, nam een boosaardige engerd mijn kasteel over en wist hij de bevolking van Mario Land met een betovering in zijn greep te krijgen. Deze indringer noemt zichzelf Wario. Als sinds onze jeugd is hij jaloers op mijn populariteit en heeft hij vele malen geprobeerd mij mijn kasteel af te nemen.

Dit keer lijkt het erop, dat hem datis gelukt.

Wario heeft de zes gouden munten van Mario’s kasteel over heel Mario Land verspreid. Deze gouden munten worden bewaakt door degenen die door Wario zijn betoverd.

Zonder deze munten kunnen wij ons kasteel niet in om met Wario af te rekenen.

 
Pièces-NL-Super-Mario-land-2_Game-Boy_Nintendo_Notipix

De zes gouden munten zijn de munten die nodig zijn om de poort naar Mario’s kasteel te openen.

Toetsen

SPELBESTURING

Basisbewegingen

Game Boy Nintendo

Vierpuntsdruktoets

Links / Rechts

Als op de linker- of rechterkant van de vierpuntsdruktoets wordt gedrukt, gaat Mario naar links of naar rechts.

Beneden

Druk op de onderkant van de vierpuntsdruktoets om Mario te laten bukken en hem bepaalde pijpen in te laten gaan.

Omhoog

Druk terwiil Mario springt op de bovenkant van de vierpuntsdruktoets om hem pijpen in te laten gaan die op hun kop staan.

A knop

Springen
(houd tijdens het springen de B knop ingedrukt om Mario enorme sprongen te laten maken).

B knop

Rennen
(houd de B knop ingedrukt om Mario hard te laten lopen).

Iets oprapen en meenemen (houd de B knop ingedrukt als Mario een Koopa-schild aanraakt om dat op te rapen).

Startknop

Spel starten

Pauzeren
Druk om tijdens het spel te pauzeren op de startknop en druk daar opnieuw op om weer verder te gaan.

Selectknop

Als Mario terugkomt in een al eerder uitgespeeld level, pauzeer dan en druk op de selectknop om dat level weer te verlaten.

Als Mario zich onder water, op de maan of in deruimte bevindt, hebben de knoppen een iets andere werking.

Hoe te spelen

HOE HET WORDT GESPEELD

Voordat met spelen wordt begonnen

Doe de cassette op de juiste manier in de Game Boy en zet deze pas daarna aan. Daarna verschijnt het woord Nintendo®, gevolgd door het titelscherm.

Titelscherm

Druk nadat het titelscherm is verschenen op de startknop om het spelkeuze-scherm te bekijken.

Spelkeuze-scherm

Druk op de linker- en rechterkant van de vierpuntsdruktoets om voor pijp A, B of C te kiezen en druk vervolgens op de onderkant van deze toets om het spel te starten.

Als in het spelkeuze-scherm op de selectknop wordt gedrukt, wordt Mario kleiner en gaat het spel over in de “easy mode” (gemakkelijke stand).

Het spel saven

Met de save-functie wordt het spel automatisch gesaved zodra een level is uitgespeeld. Er kunnen drie spellen tegelijk worden gesaved (pijp A, B en C).

Aantal uitgespeelde levels
Het aantal uitgespeelde levels wordt op het keuzescherm getoond.

Gesavede gegevens wissen

(1) Als de speler Mario onder het woord “CLEAR” op het spelkeuze-scherm laat springen, wordt hij Bom-Mario.

(2) Zet Bom-Mario boven de pijp met de gegevens die moeten worden gewist. Druk op de onderkant van de vierpuntsdruktoets of op de startknop om de gegevens voor die pijp te wissen.

Speelscherm

Onderaan het speelscherm verschijnt belangrijke informatie, zoals het aantal munten dat Mario heeft en het aantal verslagen vijanden.

Ecran-jeu-NL-Super-Mario-land-2_Game-Boy_Nintendo_Notipix
 • Probeer zoveel mogelijk tegenstanders te verslaan!
 • Als Mario er 100 heeft uitgeschakeld, verschijnt er een voorwerp!
 • Probeer er achter te komen wat het geheime voorwerp is.
Voorwerpen

DE VELE GEZICHTEN VAN MARIO

Een aantal van de voorwerpen die in het spel voorkomen maken Mario sterker.

Paddestoel

Super Mario

Als Mario een paddestoel meeneemt, verandert hij in Super Mario.

Vuurbloem

VUUR-MARIO

Als Mario een vuurbloem grijpt, verandert hij in Vuur-Mario. Als op de B knop wordt gedrukt, kan Vuur-Mario met vuurballen naar vijanden gooien om ze uit te schakelen.

*PAS OP! Een aantalvijanden kan nietdoor vuurballen worden uitgeschakeld.

Als Mario Supér Mario of Vuur-Mario is, kan de speler hem een ronddraaiende sprong laten maken door op de onderkant van de vierpuntsdruktoets te drukken als hij springt.

Wortel

KONIJN-MARIO

AIS Marioeenwortel vindt, wordthij Konijn-Mario.Konijn-Mario kan door de lucht zweven door met zijn oren te flapperen.

Hoe Konijn-Mario kan zweven

 • Laat Konijn-Mario springen en houddan de A knop ingedrukt om hem voortdurend te laten springen.
 • Als de A knop wordtingedrukt en zo wordi vastgehoudenterwil Mario tijdenseen sprong in de lucht is, zweeft Konijn-Mario langzaam naar beneden.
 • Als herhaaldelijk op de À knop wordt gedrukt, komt Konijn-Mario noglangzamer naar beneden.
Ster

ONOVERWINNELIJKE MARIO

Alse Mario een ster meeneemt, wordt hij 15 seconden lang onoverwinnelijk.

WATER-MARIO

Hoe Water-Mario wordt bestuurd
Het is mogelijk Mario omhoogtelaten zwemmen door snel achter elkaar opde A knop te drukken.

RUIMTE-MARIO

Hoe Ruimte-Mario wordt bestuurd
Met de A knop is het mogelhijk Mario langzaam op de maan te laten springen.
Als hij in de ruimte is en de A knop wordt ingedrukt gehouden gaat Mario omhoog.

Vijanden

DE VIJANDELIJKE

Hier zijn slechts enkele van de vijanden die in de Bomenzone (Tree Zone) verschijnen. Nog veel meer vijanden wachten Mario op.

Battle Beetle

(Strijdkever)

Dit is een Atlas-kever die rondspringftals hij achter Mario aan zit.

Skeleton Bee

(Skeletbij)

Deze bij is een skelet geworden. Zelfs als Mario op Skeleton Bee springt, komt deze weer tot leven.

Grubby

Dit is een slak met stekels. Trap er niet op, want zijn steek is zeer pijnlijk.

Noko Bombette

Dit is een schildpad met een bom op zijn rug. Opgepast! Dit gewapende reptiel explodeert als Mario er op stapt.

Bopping Toady

Dit is werkelijk een knotsgekke pad. Deze spring-in-hetveld laat af en toe zijn tong uitschieten. Kijk dus goed uit!

Spikey

Dit gekke wezen maakt van zijn stekelige lij een bal en rolt dan op Mario af.

ANDEREFIGUREN

Heavy Zed
Dit is niet echt een vijand. Het is een slapende uil. Als Mario op de kop van deze uil klimt, wordt hij wakker en geeft hij Mario een lift. Heavy Zed heeft ook vrienden die Mario een lift geven.

Advies

TIPS VAN MARIO

 • Springen
  Als iemand mij laat springen en op de bovenkant van de vierpuntsdruktoets drukt, kan ik heel hoog springen.
 • Draaisprong
  Als ik een draaisprong maak, kan ik een aantal blokken breken of munten en voorwerpen te pakken krijgen.
  ★ Er zijn enkele blokken die ik niet kan breken.
 • Laat onderweg een bel rinkelen
  Als het niet lukt mij het einde van een level te laten halen, laat mij dan onderweg aan een bel trekken. Bij de volgende pogingen kan ik dan weer opnieuw beginnen vanaf het punt waar de bel zich bevond.
  ★ Als Mario aan een bel heeft getrokken, wordt dit niet in het batterijgeheugen gesaved. Zodra de Game Boy wordt uitgezet, gaat deze informatie dan ook verloren.
 • Zeepbellen

  Om Mario naar de Ruimtezone (Space Zone) te laten gaan, moet hij meevliegen op de zeepbellen die door het nijlpaard (HIPPO) worden geblazen.
  Het is zo gemakkelijk om die zeepbellen te besturen!

  Drukop de A knop om de zeepbellen te laten opstijgen.

  ★ Wees voorzichtig! De zeepbel knapt als hij het water of een vijand raakt.

 • 6 Munten

  Als het spel is afgelopen voordat het helemaalis uitgespeeld, worden alle munten die Mario-van Wario’s bewakers heeft afgenomen weer aan ze teruggegeven. Hij moet dan proberen ze weer terug te krijgen!

Levels

KAART VAN MARIO LAND

Dit is Mario Land

Houd de B knop ingedrukt en druk op de linker- of rechterkant of op de bovenof onderkant van de vierpuntsdruktoets om de kaart over het scherm te laten schuiven en Mario Land beter te kunnen bekijken.

Tip van Mario

Ais ik aan het einde van een level aan de bel trek, kan er een bonusspel! worden gespeeld.

Notice d'origine
Icon SVG Game Boy notice - Notipix

Voir la notice

Merci à…

Notice, scan & OCR : JeuxGameEtc
Mise en page : Badi

Laisser un commentaire