Uitgever / Ontwikkelaar

Infinity
Brøderbund

Jaar

1991

Genre

Action RPG

Spelersnummer

1 SPELER

Toetsen

DE LEGENDE

Dit is een oud verhaal uit de tijd dat mensen en goden samen leefden. In het land Peloponisos lag het rustige, vredige dorpje Elis. Daar woonden de mooiste maagd van het land en een aardige maar ook moedige jongeman die Orpheus heette. Helena en Orpheus hadden elkaar eeuwige liefde beloofd. Maar helaas werd Helena op een dag door een giftige slang gebeten waardoor zij omkwam.

Drie dagen en nachten lang treurde Orpheus over haar dood. Toen hoorde hij de stem van Aphrodite, de Godin van de Liefde, die tegen hem zei: “Ik heb gezien hoeveel jullie van elkaar hielden en ik begrijp hoe verschrikkelijk verdrietig je je nu voelt. Maar blijf hopen. Helena is niet echt gestorven. Hades, de god die over de onderwereld van Tartarus heerst, heeft de ziel van Helena meegenomen om haar tot zijn koningin te maken. Zijn macht is groot en liij heeft in Tartarus veel angstaanjagende trawanten achter de hand. De enige manier waarop ik je kan helpen Helena te redden is je voor te stellen de drie nymfen te gaan zoeken die je naar Tartarus kunnen leiden. Als je echt van Helena houdt, Orpheus, ga haar dan nu redden.” Als Orpheus aan zijn speurtocht naar Helena begint, start ook de jouwe.

Toetsen

HOE JE DE CONTROLLER GEBRUIKT

Omdat “The Battle of Olympus” een spel voor één speler is, moet je uitsluitend controller 1 gebruiken.

buttons_nesnintendoo_console

Vierpuntsdruktoets

Met de vierpuntsdruktoets regel je de bewegingen van Orpheus en kies je een voorwerp uit.

Omhoog
Om een trap op te klimmen of om een grot of een ingang binnen te gaan.

Omlaag
Om een trap af’te gaan of te gaan zitten.

Rechts en Links
Om naar rechts te gaan.
Om naar links te gaan.

A knop

Gebruik de A knop om Orpheus te laten springen. Hoe langer je op deze knop drukt, hoe hoger onze held springt.

B knop

Gebruik de B knop om aan te vallen met het wapen waarover je op dat moment beschikt. Deze knop wordt ook gebruikt om met de mensen in de stad te praten. Loop op degene met wie je wilt spreken af en druk op de B knop. Daarna kun je met hem of haar praten. Als je aan het einde van dat gesprek een V-teken ziet, druk dan hetzij op de A knop, hetzij op B. Je hoort dan hoe het gesprek verder verloopt. Als dat over is, ga je weer terug naar het spel door op de A of de B knop te drukken.

Startknop

Gebruik deze knop om het spel te starten en om tijdens het spel het scherm met de voorwerpen waaruit je kunt kiezen op te roepen.

Selectknop

Druk op de SELECTKNOP om bepaalde voorwerpen te gebruiken (zie Keuze Voorwerpen op pagina 10).

Hoe je voorwerpen opraapt

Je kunt een voorwerp oprapen door erboven te bukken of er op te springen. Buig je je over nectar, dan kun je hem drinken.

Hoe te spelen

HOE JE HET SPEL START

Een nieuw spel starten

Doe “The Battle of Olympus” inje Nintendo Ente11ainmen System en zet dit dan aan. Na enkele seconden zie je het titelscherm. Zet de cursor met de Vierpuntsdruktoets op “START” en druk vervolgens op de STARTKNOP. Je kunt nu de naam van de held van dit spel en die van zijn geliefde (de heldin) invoeren. Kies de letters met behulp van de vierpuntsdruktoets en druk bij iedere gekozen lettet op de A knop om je keuze vast te leggen. Voor iedere naam kun je maximaal zes letters gebruiken.

Nadat je de namen hebt ingevoerd verschijnt er een kaart van het oude Griekenland op het scherm. De naam van het gebied dat je betreedt knippert aan en uit. Tevens zie j deze in het vak rechts onderin. Nu kun je met het spel beginnen door op de STARTKNOP te drukken.

Doorgaan met een lopend spel

Doe “The Battle of Olympus” in je NES en zet deze aan. Breng de cursor met behulp van de vierpuntsdruktoets naar CONTINUE” en druk op de STARTKNOP. Nu kun je de woorden van de goden invoeren. Gebruik de woorden die je hebt opgeschreven toen je de vorige keer me het spel stopte.

De woorden van de Goden

Met “The Battle of Olympus” is het mogelijk het spel te onderbreken en later weer door te gaan waar je gebleven was. Als je daarvoor een pasword nodig hebt, ga dan naar de tempel va e goden, spreek de god aan.,en schrijf het “woord van god” op.

Spel over

Als de meter die je lichamelijke conditie aangeeft op nul staat, is het spel over. Breng de cursor met behulp van de vierpuntsdruktoets naar hetzij “CONTINUE“, hetzij “RETRY” en druk daarna op de STARTKNOP om door te gaan of het opnieuw te prollieren. Als je voor CONTINUE kiest wordt het aantal olijven dat je verzameld hebt gehalveerd en worm je teruggezet naar het begin van het gebied waar je was.

Kies je voor RETRY, dan kun je het spel weer helemaal opnieuw beginnen vanuit de tempel waar je de vorige keer het “woord van god” hoorde. Het aantal olijven en voorwerpen blijft dan onveranderd en je lichamelijke conditie wordt weer helemaal de oude. Maar pas op… als je het “word van god” nog niet gehoord hebt moetje weer helemaal vanaf het begin m t het spel starten.

Scherm waarin voorwerpen worden gekozen

Steeds als je tijdens het spel op de STARTKNOP drukt verschijnt het scherm waarin je voorwerpen kunt uitkiezen. Gebruik bij het aanwijzen van die keuze de vierpuntsdruktoets en leg hem vast met de A knop.

Het gekozen voorwerp verschijnt nu in het vak rechts bovenin het scherm. Druk nu weer op de STARTKNOP om het spel te hervatten.

Levels

DE WERELD VAN OLYMPUS

Om de onderwereld Tartarus te bereiken teneinde je geliefde Helena! te redden, moet je door acht landen reizen. En deze reis moet je niet één keer maken, maar vele malen!

Arcadië

Hier begint het spel. Het dorp ligt temidden van bossen.

Peloponisos

Hierin ligt een mysterieus bos in de vorm van een doolhof met eèn moeras waarin Hydra woont.

Kreta

Op dit eiland ligt het beroemde doolhof van de Minotaurus. Als je daar eenmaal binnen bent gegaan kom je er nooit meer uit.

Attica

Het stadje Elis en de stad Athene liggen in Attica.

Laconië

De ruïnes van een grandioos paleis. In oude legenden wordt verteld van een onderzeese grot die zich in Laconië moet bevinden.

Phyrgië

Dit zijn de ruïnes va een ingewikkeld doolhof. Dit gebied Heeft een dubbele opbouw: een binnen- en een buitendoolhof.

ArgoliS

Argolis ligt vol grotttn en valleien. Pas op dat je niet in één van de kuilen in de grotten valt.

Phtia

Een rotsachtig bergmassief met steile wanden. Het loopt door zover het oog reikt.

Tartarus

De precieze plaats van de ingang is verborgen in mysteries.

Voorwerpen

BESCHRIJVING VAN DE VOORWERPEN

Het enige voorwerp waarover je bij het begin van het spel beschikt is een knuppel. De overige voorwerpen moet je tijdens het spel zien te vinden met behulp van de aanwijzingen die je onderweg krijgt.

Wapens

Massue-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Knuppel

(Club)

Dit is het enige wapen waarover je bij het begin van het spel beschikt.

Epée-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Zwarrd

(Sword)

Met dit zwaard wordt je aanvalskracht zeer groot.

Baton-Fenouil-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

De Venkelstaf

(The Staff of Fennel)

Deze staf is veel krachtiger dan de knuppel. Als je een bepaalde taak uitvoert, kun je met deze staf  het “vuur van Prometheus” uitstralen. Met dit vuur kun je een vijand al van verre aanvallen, bepaalde obstakels in brand steken of het binnenste van een duistere grot verlichten.

Epée-Divine-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Het Heilige Zwaard

(Divine Sword)

Het Heilige Zwaard is het meest effectieve aanvalswapen. Het stelt je ook in staat de kracht van Argus te gebruiken. Omdat deze kracht van Argus in een rechte lijn wordt uitgestraald is het een uiterst effectief wapen. Maar voordat je de Energie-Armband te pakken hebt gekregen kost het gebruik ervan je wel veel lichaamsenergie.

VOORWERPEN

Harpe-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

De Harp van Apollo

(Harp of Apollo)

Als je deze harp gebruikt bij de Monoliet van de Zon, kun je vliegen op de vleugels van Pegasus.

Vase-de-Troie-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Trojaanse Kruik

(Trojan Pitcher)

Hierin kun je nectar meenemen. 

Ocarina-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Ocarina

Als je dit instrument bij zee bespeelt, kun je de kracht van Poseidon gebruiken.

Oeil-des-Grées-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Het Oog van de Graeae

(The Eye of Graeae)

Dit is een kristallen bol me magische krachten.

Pierre-de-Lune-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Het Maankristal

(Moon Crystal)

Met dit kristal kun je de maan aanroepen.

SPECIALE VOORWERPEN

Sandales-d-Hermes-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

De Sandalen van Hermes

(Sandals of Hermes)

Met deze sandalen kun je veel en veel hoger springen en ook op het plafond springen.

Bouclier-de-la-Salamandre-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Het Salamander-shield

(Salamander Shield)

Dit schild beschermt je tegen vlammen.

Bouclier-Athena-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Het Schild van Athena

(Shield of Athena)

Met dit schild kun je jezelf verdedigen tegen vijandelijke aanvallen.

Clé-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

De Sleutel

(Key)

Hoe kan deze sleutel worden gebruikt en waar is hij?

Bracelet-de-Puissance-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Energie-Armband

(Bracelet of power)

Niet alleen geeft deze armband je twee keer zoveel aanvalskracht maar hij voorkomt ook dat je al je lichaamsenergie opsoupeert als-je de “kracht van Argus” gebruikt.

ANDERE VOORWERPEN

tDe Gouden Appel

(Golden Apple)

Als je deze appel opeet, wordt het letsel dat je vijanden je hebben toegebracht gehalveerd.

Nectar

Nectar is de drank van de goden. Als je deze drinkt, wordt je lichamelijke conditie weer maximaal.

Ambrosia

Ambrosia is het eten van de goden. Als jij het eet wordt je lichamelijke conditie weer helemaal hersteld en je maximale lichamelijke conditie vergroot.

Olives

(Olives)

Je krijgt olijven door vijanden te verslaan. Olijven kunnen in plaats van geld worden gebruikt.

Laurierbladen

(Bay Leaves)

Als je vijanden verslaat krijg je olijven, maar af en toe ook laurierbladen. Een laurierblad geeft je lichaam weer wat extra conditie.

STUKJES LIEFDE

Toen Helena ontvoerd w~, werden er stukJes liefde aan de drie nymfen toevertrouwd. De nymfen verbergen zich nu voor de trawanten van Hades en jij weet niet waar ze zijn. Je moet ze opzoeken en alle stukjes liefde verzamelen. Als je deze in ontvangst neemt kun je de liefdesboodschap van Helena horen. Deze boodschap geeft je weer moed, maar ook belangrijke aanwijzingen om verder te kunnen spelen. Doe je best om de-~tukjes bij elkaar te krijgen en de betovering van Hades te breken.

DE GODEN

De goden spelen een belangrijke rol in “The Battle of Olympus“. In elk van de acht landen bevindt zich één god of godin. Elk van hen woont in een tempel en geeft je een belangrijke aanwijzing als je bij hem of haar langs gaat.

Zeus

Hij is de koning der goden. Je moet hem als eerste bezoeken.

Athene

(Athena)

Athene is de beeldschone godin van de wijsheid en de veldslagen.

Ares

Ares is de god van de oorlog en van de gevechten.

Poseidon

Dit is de machtige god die over de zee heerst.

Apollo

Apollo is de god van de zon en van de kunst.

Hephaestus

De god van de metaalbewerking en de ambachten.

Artemis

De godin van de maan.

Hermes

Hermes is de boodschapper van Zeus.

Vijanden

DE TRAWANTEN VAN HADES

Cerbère-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Cerberus

Cerberus is de drie-hoofdige hond die de ingang naar Tartarus bewaakt.

Centaure-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Centaur

(Paardmens)

Dit half mens, half paard is goed in het aanvallen met pijl en boog.

Lamia-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Lamia

Boven baar middel is deze vampier een mooie vrouw, maar daaronder een slang. De Lamia valt aan met pijl en boog.

Minotaure-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Minotaur

(Minotaurus)

Deze man met een stierekop valt aan met een bijl.

Talos-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Talos

Een reus wiens hele lichaam van koper is.

Hydre-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Hydre

(Waterslang)

Een afschuwelijke slang. Men gelooft dat zijn kop acht keer kan aangroeien.

Lion-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

De Leeuw van Nemea

(The Lion of Nemea)

Deze woeste leeuw leeft in de grotten van Olympus.

Cyclope-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

De Cycloop

(Cyclops)

De éénogige reus die aanvalt door met rotsen naar je te gooien.

Gaia-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Gaea

De rotsreus die uit de aarde geboren is.

Grées-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

Graeae

Drie oude zeegodinnen die samen maar één oog hebben. Terwijl ze aanvallen gebruiken ze hun toverkrachten om te verschijnen en te verdwijnen. 

Sirène-Batlle-of-Olympus_NES_Nintendo_Notipix

De Sirene

(Siren)

Boven haar middel is de Sirene een mooie vrouw, maar daaronder een vogel met messcherpe klauwen. Als je haar hoort kun je niet meer aan haar aantrekkingskracht ontkomen.

Instructions booklet
Merci à…

Notice, scan : Flo4428
Mise en page : Badi

Laisser un commentaire