Uitgever / Ontwikkelaar

Capcom

Jaar

1992

Genre

Plateform

Spelersnummer

1 speler

Geschiedenis

EEN MEDEDELING VAN S.H.U.S.H.!

“Hé… leuk je weer te zien, Darkwing. Ik ben bang, dat S.H.U.S .H. alweer een beroep op je speciale talenten moet doen. Er is een mysterieuze misdaadgolf over onze fijne stad neergedaald. Wij geloven, dat die misdaden het werk zijn van de beruchte misdaadorganisatie F.O.W.L!”

“The Liquidator, Quackerjack, Wolfduck en nog enkele F.O.W.L. -agenten hebben verschillende delen van de stad geplunderd. Deze roofovervallen kunnen wel eens een onderdeel vormen van een groter plan van F.O.W.L. om St. Canard volledig in handen te krijgen. Doe alles wat je nodig acht om de buit terug te brengen en die boeven voor de rechter te krijgen. Het lot van de stad is in jouw handen. Veel succes, Darkwing.”

Toetsen

HET BESTUREN VAN DARKWING DUCK

vierpuntsdruktoets.

Darkwing naar links of rechts verplaatsen
Druk op de linker- of rechterkant van de vierpuntsdruktoets.

Het capeschild gebruiken
Druk op de bovenkant van de vierpuntsdruktoets.

Wegduiken
Druk op de onderkant van de vierpuntsdruktoets.

A knop

Springen
Druk op de A knop.

B knop

Darkwings gaswapen afvuren
Druk op de B knop.

Selecknop

Op speciaal gas overschakelen
Druk op de selectknop.

Starknop

Tijdens het spel pauzeren en het statusscherm bekijken
Druk op de startknop.

Hoe te spelen

LATEN WE ONS IN HET GEVAAR STORTEN!

Er worden misdaden gepleegd en Darkwing moet die oplossen. Dit wonder op eendepoten moet door de straten van St. Canard springen en het geboefte met gevaarlijk verdovingsgas zien uit te schakelen. Help hem de schuilplaats van die gemene F.O.W.L.-agenten te vinden en wees voorbereid op de gevaarlijkste uitdaging waar Darkwing ooit voor heeft gestaan.

Als Darkwing eenmaal op het spoor is, kan niemand hem meer tegenhouden , hoewel F.O.W.L. dat wel probeert! Het hart in de linker bovenhoek van het scherm is een energiemeter waarop Darkwings kracht kan worden afgelezen. Telkens als Darkwing door één van de F.O.W.L.-agenten wordt geraakt, verliest hij een kwart van zijn energie. Als alle vier de delen van het hart zijn verdwenen, verliest Darkwing een kans en moet hij opnieuw aan zijn speurtocht beginnen.

Als Darkwing het geluk heeft de schuilplaats van een aartsboef op te sporen, moet hij proberen die met zijn gaswapen neer te schieten. Er zijn heel wat gasschoten voor nodig voordat Darkwing een tegenstander in de kraag kan vatten. Pas als de vijand gevangen is genomen, kan Darkwing op zoek gaan naar de volgende gemene boef.

HOU VOL, DARKWING.

Van daken springen en aan richels hangen behoort allemaal tot Darkwings dage lijk se werk . Om zijn vijanden te slim af te zijn, moet Darkwing zich vaak in behoorlijk gevaarlijke posities wagen.

Druk op de B knop om naar een richel of een haak te springen en deze dan vas t te grijp en.

Als Darkwing vindt, dat hij lang genoeg ergens aan gehangen heeft, druk dan op de onderkant van de vierpuntsdruktoets, dan laat hij los.

Druk om vanaf een dak of een richel naar beneden te springen op de onderkant van de vierpuntsdruktoets en op de B knop. Darkwing springt dan van de richel af.

Voorwerpen

ADEM DAT GAS IN, SNOODAARD!

In de nimmer aflatende strijd tegen de misdaad , is het altijd handig wat speciale trucs achter de hand te hebben. Dankzij de wonderbaarlijke geleerden van S.H .U.S.H., is Darkwings gas wapen nu in staat drie nieuwe gassoorten te gebruiken.

Heavy Gaz

(Zwarr gaz)

Een stoot zwaar gas valt onmiddellijk op de grond en explodeert. Door die explosie wordt naar beide kanten een schokgolf over de vloer gestuurd. (Zwaar gas gebruikt twee eenheden gasenergie).

Thunder Gaz

(Bliksemgaz)

Als er bliksemgas wordt gebruikt , kom en er twee bliksemflit sen uit Darkwings gaswapen. Elke flits schiet in een hoek van 45 graden naar voren. (Blik semgas gebruikt twee eenheden gasenergie).

Arrow gaz

(Pijlgaz)

Door pijl gas wordt een gas pijl door Darkwings gaswapen afgevuurd. Deze pijlen kunnen tegen muren worden geschoten om Darkwing te helpen hindernissen te overwinnen. (Pijlgas gebruikt drie eenheden gasenergie).

Voordat Darkwing deze speciale gasadapters kan gebruik en, moet hij ze eerst vinden. Launchpad is Darkwing met zijn Thunderquack vooruit gegaan om deze adapters op sleutelposities in de stad te leggen. Nu moet Darkwing de adapters opsporen en ze aan zijn arsenaal toevoegen.

N.B: Darkwing kan maar één adapter tege lijk bij zich hebben.

Als Darkwing eenmaal een speciale adapter heeft ge vonden , kan die worden geactiveerd door op de selectknop van de controller te drukken. Als dat gebeurt, verschijnt er onder de indicator voor speciaal gas (links bovenin het televisieschermeen getal. Dit geeft de resterende hoeveelheid gasenergie in Darkwings gaswapen weer. Druk op de B knop van de controller om Darkwing het speciale gas te laten afvuren.

Om de hoeveelheid gasenergie in het gaswapen aan te vullen, moet Darkwing gasenergie- tanks verzamelen. Deze kan hij vinden door vijandelijke agenten uit te schakelenen de tanks die deze dan laten vallen mee te nemen.

SPECIALE VOORWERPEN

Als Darkwing zich langs de gemene trawanten van F.O.W.L. vecht, kan het zijn dat zij verschillende voorwerpen laten vallen die Darkwing tijdens zijn reis goed kan gebruik en. Als Darkwing zo ‘n voorwerp gewoon aanraakt, voegt hij het toe aan zijn collectie.

Kleine EHBO-set

Deze set herstelt een kwart van Darkwings energie.

Grote EHBO-set

Deze set herstelt Darkwings energie volledig.

Kleine gasenergietank

Deze tank voegt één eenheid gasenergie aan Darkwings gaswapen toe.

Grote gasenergietank

Deze tank voegt tien een hede n

gasene rgie aan Darkwings

gaswapen toe.

Darkwing-pop

Als Darkwing dit voorwerp meeneemt, verdient hij een extra kans om dit avontuur af te maken.

Goudstaaf

Verhoogt Darkwings score met 500 punten.

Diamant

Verhoogt Darkwings score met 100 punten.

Advies

UITERST GEHEIME TIPS

  1. Darkwings capeschild kan worden gebruikt om tal van voorwerpen die naar hem toe worden gegooid af te we ren. Gebruik hem dus in ieder geval.
  2. Als Darkwing zijn gaswapen in de lucht afvuurt, maak t hij kans het GO-teken te vinden. Als Darkwing dit teken aanraakt, mag hij proberen een bonusmissie uit te voeren.
  3. Darkwing kan zijn gaswapen ook afvuren als hij bukt o f kruipt.
  4. Als Darkwing door een vijand wordt geraakt, wordt hij korte tijd onoverwinnelijk. Gebruik die tijd om langs een moeilijke hindernis te komen.
  5. Neem zoveel moge lijk diam anten en go ud stav en mee. Aan het e inde van e lk level kunnen er punt en worden verdiend en als er voldoende punten zijn gesecored, krijgt de speler een ex tra kan s.
Instruction booklet
Merci à…

Notice, scan et mise en page : Badinette

Laisser un commentaire