Uitgever / Ontwikkelaar

David Braben & Ian Bell
Imagineer

Jaar

1991

Genre

Space trading and combat simulator

Spelersnummer

2 Spelers

Geschiedenis

Inleiding

Gefeliciteerd met de aanschaf van het Faulcon de Lacy Cobra Mk III handels- en gevechtsruimteschip. Deze bij het schip behorende vluchthandleiding heeft tot doel u vertrouwd te maken met alle aspecten van de ruimtevaart, oorlog voeren en handel drijven die het geavanceerde systeem van uw nieuwe ruimteschip mogelijk maken. We hopen dat u er veel plezier aan beleeft.

De Cobra Mk III heeft als standaarduitrusting een enkele puls-laser (single pulse laser), drie doelzoekende raketten (homing missiles) en voor- en achterschilden (fore & aft shields). Er zijn vele extra’s voor de Cobra beschikbaar, die u kunt financieren uit de winst die u met handel drijven maakt. Cobra’s zijn eveneens ideaal voor de zogenaamde ‘bonus-jacht‘, het opstrijken van een beloning voor het onschadelijk maken van piraten. Soms wordt een Cobra door gewetenloze piloten zelfs gebruikt voor piraterij.

Het toestel is goedgekeurd door de Federatie van Elite Piloten. Dat is een groep die in de acht sterrenstelsels beroemd is vanwege hun kennis inzake het voeren van oorlog in de ruimte. Uw boordcomputer houdt uw officiële puntenwaardering voor gevechten bij volgens de normen van de Federatie. Deze loopt van “Harmless” (doetje) tot “Elite“. “Elite” betekent dat u wordt toegelaten tot de Federatie zelf, de droom van iedere piloot.

Toetsen

Besturingssysteem

De Cobra Mk III is uiteraard voorzien van de meest geavanceerde apparatuur om hoge zwaartekracht tijdens de strijd te kunnen weerstaan. U bent dus in het bezit van het nieuwste besturingssysteem waarmee het ruimteschip geheel vanuit de centrale Slouch-o-matic versnellingsstoel onder controle kan worden gehouden. Afhankelijk van het indrukken van knop B zijn de volgende acties mogelijk:

VIERPUNTSDRUKTOETS

Omhoog
Duiken
Versnellen (B ingedrukt)

Neer
Stijgen
Remmen (B ingedrukt)

Links en rechts Zwenken Keuzebalk links en rechts bewegen (B ingedrukt)

knop A

Lasers afvuren

Startknop

Pauze

Selectknop

Activeert het huidige ikoon (kan ook door knop B twee keer snel achter elkaar in te drukken)

De keuzebalk (links) wordt gebruikt voor het selecteren van ikonen. Druk op SELECT om een ikoon te activeren.

Soms is een ikoon leeg. Dit is het geval als een functie niet beschikbaar is. Het ikoon “Missile” (Raket) verdwijnt wanneer er geen raketten meer over zijn.

Hoe te spelen

Het begin

Na het aanzetten van de Cobra Mk III krijgt u eerst het logo van de Federatie van Elite Piloten te zien (rechts), ten teken dat uw toestel door de kwaliteitscontrole is gekomen. Gebruik het bedieningspaneel om een taal te kiezen en druk op START als u klaar bent. Het scherm vertoont nu een reeks verschillende ruimteschepen, om het herkennen ervan te oefenen. Deze zijn ook op het scherm van de boordcomputer te zien als deze niets te doen heeft.

De Cobra Mk 111h eeft de mogelijkheid een gevecht te simuleren. Deze simulatie begint met het indrukken van START op uw bedieningspaneel. Na een korte mededeling begint het gevecht waarbij uw Cobra Mk III is uitgerust met een laserstraal en drie doelzoekende raketten. U bindt de strijd aan met drie slecht bewapende toestellen die elk een puls-laser hebben.

Om meteen dit oefengevecht te houden drukt u op START. De boordcomputer houdt de tijd van deze sessies bij en laat zien hoelang u erover deed alle vijandelijke toestellen te vernietigen. U kunt raketten gebruiken (zie Gevechtstechnieken voor gevorderden“) maar er wordt een boete van 60 seconden speeltijd bijgeteld voor iedere keer dat u een raket gebruikt. Ervaren piloten kunnen dit deel overslaan door op SELECT te drukken.

Openingsscherm
Herkenning Ruimteschepen
Oefengevecht

Een oefenvlucht met de Cobra Mk III

Statusrapport Commandant Jameson

Beginnende piloten kunnen een relatief veilige vlucht maken om hun Cobra Mk III tetesten en vertrouwd te raken met de besturing. Een aanbevolen vlucht is die van de Faulcon de Lacy werf die om Lave cirkelt naar op de 5,6 lichtjaren afstand gelegen Federatie van Zaonce, waar weinig of geen piraten zijn. Lave is een agrarische planeet, dus voedsel en kleding is vrij goedkoop. Het wordt aangeraden wat vracht op deze tocht mee te nemen, anders wordt de Cobra niet volledig getest. Neem zo veel mogelijk voedsel mee en laad een maximum aan kleding (20 ton) in.

Vracht kopen

Hiervoor gebruikt u de keuzebalk en kiest en activeert het ikoon “Stock Market“. Er wordt een lijst getoond van alle op Lave verkrijgbare handelswaar. De huidige voorraad van ieder artikel in uw laadruim wordt in de rechterkolom getoond. Koop 16 eenheden voedsel door de vierpuntsdruktoets RECHTS in te drukken. Bovenaan de meest rechtse kolom worden die 16 ton voedsel gemeld en een streepje in de kolom links ervan laat zien dat er niets meer over is. Ga één regel omlaag en koop 4 ton kleding (textiles). U kunt zien wat er in het laadruim zit door het ikoon lnventory” (Inventaris) te activeren.

Ikoon handelsvooraden

Ikoon voorraad

Het scherm na de lancering

Lanceren vanaf het ruimtestation

Kies het ikoon “Launch” (Lanceren) en activeer dit. U ziet even het energieschild bij de ingang van het ruimtestation als u de ruimte in wordt geschoten. Daarna ziet u onder u de planeet Lave ronddraaien. De Cobra Mk1 1i1s niet geschikt om de atmosfeer van een planeet binnen te gaan aangezien het gewicht van het benodigde hitteschild het schip te langzaam voor de strijd zou maken. Daarom wordt alle handel op het ruimtestation gedreven. Druk op OMHOOG of OMLAAG tot de planeet niet meer op het scherm te zien is. Dit is om ervoor te zorgen dat u niet op de planeet zult neerstorten als u zich opmaakt voor een sprong in de hyperruimte.

De Lokale Kaart

Gebruik van de Lokale Kaart (Local Map)

Kies het ikoon “Map” (Kaart) en activeer dit. De positie van de nabijgelegen zonnestelsels wordt getoond, met Lave in het centrum. De ring geeft de afstand aan die de Cobra Mk1 1k1a n afleggen met de hoeveelheid brandstof die aan boord is. Verplaats met het bedieningspaneel het kleine kruis naar het stelsel van Zaonce, activeer het ikoon “Data on System” (Gegevens over zonnestelsel). Er wordt informatie over Zaonce gegeven uit de archieven aan boord van de Cobra Mk III. Activeer weer het ikoon “Map” als u klaar bent.

Het ikoon Lanceren

Het ikoon Kaart

Het ikoon Gegevens Stelsel

Wanneer u uit de Hyperruimte komt
Bij de planeet aangekomen

Sprong in de Hyperruimte

Selecteer en activeer het ikoon “Front View” (zicht vooruit), selecteer en activeer vervolgens het ikoon “Hyperspace” (hyperruimte). Hierin wordt afgeteld terwijl de hyperdrive-motoren zich opladen voor de sprong door de hyperruimte. Na deze sprong bent u in het stelsel van Zaonce. Nu komt het meest riskante deel: het manoeuvreren van de Cobra naar een ruimtestation. Zaonce is één van de veiligste systemen, het is dus onwaarschijnlijk dat u zult worden aangevallen.

 

Het vinden van de planeet

Gebruik het kompas (zie afbeelding) om de Cobra in de richting van de planeet te wenden. Draai net zo lang tot de gevulde groene stip op het kompas is te zien. Ziet u een lege stip, draai dan om. Draai het ruimteschip totdat de stip zich in het midden van het kompas bevindt, de planeet moet nu op het hoofdscherm zichtbaar zijn. Richt het ruimteschip recht op de planeet en versnel tot topsnelheid (zie “Besturingssysteem” als u niet meer weet hoe dat moet). Selecteer en activeer het ikoon “Fast Forward” (volle kracht vooruit). Dit verspringt voortdurend totdat er iets gebeurt. Bli1f het activeren totdat het ikoon verdwijnt. Dit betekent dat een volgende sprong u te dicht bij de planeet zou hebben gebracht, of dat u wordt aangevallen. Als dit laatste het geval is, probeer dan de aanvallers te vernietigen. Dat zal moeilijk zijn, omdat u geen extra wapens hebt.

Ikoon hyperruimte

Ikoon zicht voor

Ikoon volle kracht vooruit

Het kompas

Goed

het kompass

Fout
Afmeren
Zaonce Marktprijzen

Een ruimtestation zoeken en afmeren

U moet nu vrij dicht bij één van de ruimtestations in een baan om de planeet Zaonce zijn. Als uw scanner er één opmerkt, verschijnt het ikoon “Docking Computer” (afmeercomputer). Het gebruik van df “Docking Computer” kost u vijf credits. Aangezien met de hand afmeren erg moeilijk is, is het het veiligst om 1 uw eerste vlucht gebruik van te maken van deze computer. Als u niet naar het afmeren wilt kijken, gebruik dan het ikoon “Fast Forward“, wat u direct naar het ruimtestation brengt. Als u wilt proberen met de hand af te meren, moet u de Cobra in één lijn brengen met de sleuf aan d’e voorkant van het ruimtestation en het ruimteschip door de sleuf sturen. Als u langzaam genoeg vliegt, kunnen uw schilden kleine botsingen doorstaan en kunt u veilig afmeren. Als u niet zeker van uw zaak bent, kijk dan hoe de “Docking Computer” het doet voordat u het zelf probeert. U bent nu veilig op Zaonce aangeland. Kies het ikoon “Stock Market” (Handelsvoorraden) en verkoop al uw vracht. De marktprijzen veranderen tussen de bezoeken, maar u moet nu meer dan 150 credits op zak hebben. Een aardige opbrengst voor een eerste vlucht!

ikoon Docking Computer

ikoon Volle Kracht Vooruit

Opslaan van de positie

Het is verstandig om deze positie op te slaan, zodat u er later naar kunt terugkeren. Selecteer en activeer hiervoor het ikoon “Stored Positions” (Opgeslagen Posities), dit kan alleen als u bent afgemeerd. De lijst begint met de naam Jameson, maar dit kan worden veranderd.

Hiervoor selecteert en activeert u het ikoon “Change Name” (Verander Naam). Gebruik OMHOOG en OMLAAG om de eerste letter van de gewenste naam te selecteren. Druk dan op RECHTS en neem de volgende letter. Druk op LINKS als u een fout maakt en begin opnieuw. Druk na de laatste letter eenmaal op knop A.

Sla nu uw commandant op door deze met behulp van het bedieningspaneel naar één van de acht opslagsleuven rechts op het scherm te verplaatsen.

Om een andere commandant te selecteren loopt u door de lijst met opgeslagen posities tot de gewenste positie oplicht en verplaatst deze vervolgens naar “Current Position” (Huidige Positie). Druk op LINKS als u uw positie niet wilt opslaan.

Als u uw Nintendo Systeem Controle Deck uitzet, MOET u de RESET-knop ingedrukt houden. Als u dit niet doet, kunt u de opgeslagen commandanten kwijt raken. De batterij zorgt ervoor dat commandanten vijf jaar blijven opgeslagen, maar de omstandigheden waaronder het Game Pak wordt bewaard (bijvoorbeeld bij hoge temperatuur) kunnen de levensduur van de batterij verkorten.

Ikoon Opgeslagen Posities

ikoon Verander Naam

Het kopen van extra uitrusting

Op Zaonce beschikbare uitrusting
Kiezen van een schietrichting voor een laser

Selecteer en activeer het ikoon “Equip Ship” (Uitrusting). Hiermee maakt u een directe verbinding met het computernetwerk van het ruimtestation dat meteen alles op gebied van extra uitrusting regelt. Hier wordt ook brandstof ingeslagen. Artikelen die hier worden geïnstalleerd, mogen niet verder worden verkocht daar ze een onderdeel van het schip zijn, dus kies met zorg.

Kies een artikel en druk op knop A om het te kopen. U kunt alleen iets kopen als u voldoende contant geld hebt en u er ruimte voor hebt. Als u brandstof inslaat, houdt u knop A ingedrukt tot u genoeg hebt.

Bij het kopen van lasers verschijnt een lijst met verschillende richtingen, zoals in de afbeelding rechts. Dit zijn de verschillende schietrichtingen. Als u een richting kiest waarin u al een laser hebt opgesteld, wordt deze vervangen door de nieuwe en krijgt u de inruilwaarde.

Planeten met een hoog technisch niveau hebben meer uitrusting beschikbaar dan die van een laag niveau. Het Technisch Niveau van een planeet vindt u bij “Data on Systems“.

ikoon Uitrusting

Gevechtstechnieken voor gevorderden

Raketten

Naast lasers heeft de Cobra drie raketten, wat tot vier kan worden uitgebreid. Om een raket af te kunnen vuren moet er eerst een doel aangegeven worden. Selecteer en activeer hiervoor het ikoon “Arm Missile” (Raket activeren). Dit heeft als resultaat dat één van de raket-indicatoren en een geel richtvierkantje in het midden van het vizier beginnen te knipperen. 

Draai de Cobra nu zo dat het doel dat u wilt raken in het centrum van het vizier staat. Zodra dit het geval is, stopt het richtvierkantje met oplichten en het ikoon “Fire Missile” (Afvuren Raket) verschijnt. Als u de raket per ongeluk op het verkeerde doel heeft gericht, maakt het opnieuw activeren van “Arm Missile” dit ongedaan. Om te vuren selecteert en activeert u het ikoon “Fire Missile“. U hoeft hiervoor niet op het doel te richten. De raket probeert dan het doel te vernietigen, maar kan ook zelf worden neergeschoten, vernietigd met ECM, of zonder brandstof raken als het doel te ver weg was. Gebruik uw raketten met beleid daar vervanging 30 credits kost.

ikoon Raket activeren

ikoon Raket afvuren

Gebruik van de scanners

De scanners laten zien waar andere voorwerpen zich bevinden en helpen bij het zoeken van voorwerpen die buiten het scherm vallen. Uw ruimteschip is altijd in het centrum van het scannergebied, andere voorwerpen worden met een kleurcode aangegeven:

lkoon ECM

ECM

ECM (“Electronic Counter Measures”, Eleklronische Tegenmaatregelen) wordt gebruikt om alle raketten in de ,nbijheid te vernietigen en wordt geactiveerd met het ikoon “ECM“. leder schip kan ECM heoben, maar de meeste kunnen zich het niet veroorloven. Het ECM-veld veroorzaakt een igzageffect op het scherm. Dit gebeurt ook als het de ECM van een ander ruimteschip is.

 

Brandstofschep (Fuel Scoop)

Met de Brandstofschep kan de Cobra waterstof van het oppervlak van een zon afhalen. Ze worden automatisch geactiveerd en als ze in werking zijn, wordt hiervan melding gedaan. Ze kunnen ook worden gebruikt om containers en andere wrakstukken op te scheppen. Dit wordt gedaan door het voorwerp zodanig te benaderen dat het precies onder het scherm doorvliegt. Op een container wordt de inhoud ervan in het kort vermeld, maar kijk uit, want het is mogelijk op deze manier illegale goederen op te pikken.

 

Extra Energie-eenheid

Hiermee kunnen de energievoorraden en -schilden sneller worden opgeladen.

 

Puls-Lasers

Hiervan is één set standaard aan de voorkant van de Cobra Mk III gemonteerd. Ze stoppen automatisch als ze oververhit raken maar koelen gelukkig snel af.

 

Beam-lasers

Dit zijn krachtige lasers die continu vuren. Ze gebruiken meer energie dan een pulse laser en raken sneller oververhit.

 

Militaire Lasers

Een krachtiger versie van de stralenlaser, oorspronkelijk voor militaire doeleinden ontworpen.

 

Mijn-Lasers

Een speciale hoge-energie-pulse laser. Is niet zo geschikt voor het gevecht daar het opladen tijd kost, maar ze reduceren asteroïden tot bruikbare stukken gesteente die met de brandstofscheppen kunnen worden opgeschept. Goed te gebruiken in de linker of rechter schietrichting.

Ikoon Reddings-capsule

Reddingscapsule (Escape Capsule)

Een reddingscocon die men tijdens een gevecht vaak uit een getroffen ruimteschip ziet steken. Hiermee wordt de piloot schijndood naar het dichtstbijzijnde ruimtestation gebracht. Het heeft ook een assurantiepolis die het schip van de piloot door een nieuw vervangt. Alle vracht gaat verloren en de reddingscapsule wordt niet vervangen. Dit wordt geactiveerd met het ikoon “Escape Capsule“.

Ikoon Energie Bom

Energiebom (Energy Bomb)

Gebruik deze zorgvuldig, daar hij alle kleinere schepen in de buurt vernietigt (niet de Thargoïden of de ruimtestations), behalve het schip dat de bom gebruikt. Hij kan maar één keer worden gebruikt en dan moet er een nieuwe worden gekocht. Hij wordt geactiveerd met het ikoon “Energy Bomb“.

Interstellaire navigatie voor gevorderden

Ikoon Galactische Hyperruimte

Kaart van de Melkweg (Galactic Map)

U hebt al gezien hoe er sprongen in de Hyperruimte kunnen worden gemaakt. Gebruik de Kaart van de Melkweg voor de grotere sprongen. Breng de Lokale Kaart op het scherm en selecteer en activeer weer het ikoon “Map“. Het scherm ziet er dan uit zoals hier rechts is te zien. Schakel heen en weer tussen “Data on System” en deze kaart om de route te bepalen

 

Data on System

Het type economie bepaalt de prijzen van de goederen. Het soort regering geeft een aanwijzing over de mate waarin piraterij voorkomt (zie rechts) – een strengere regering betekent minder piraterij.

Interstellaire handel

De keuze van te verhandelen artikelen is belangrijk voor de te maken winst. Voedsel zal goedkoper zijn op een arme agrarische dan op een rijke geïndustrialiseerde planeet, omdat er op de plaats waar het wordt gemaakt meer voorradig is. Computers zijn daarentegen goedkoper op een geïndustrialiseerde planeet omdat ze daar worden gemaakt.

* Deze artikelen zijn illegaal, maar worden door gewetenloze handelaren in het handelscircuit opgenomen.

Het handelen hierin beïnvloedt uw officiële puntenwaardering als u wordt gezien bij het lanceren of afmeren en kan voor de GalPol-politie aanleiding zijn u te vervolgen. Sommige ervaren piloten met stevige schepen vonden dit een handige manier om geld te verdienen daar de prijs van illegale artikelen sterk varieert. Buitenaardse artikelen kunnen soms worden verzameld na een gevecht met Thargoïden.

 

Groot vrachtruim (Large Cargo Bay)

Dit is een verbouwing van het vrachtruim van de Cobra waardoor U 35 ton vracht kunt bergen. 51This is modification to the Cobra to increase its cargo hold size to 35 tonnes.

Overige functies

Als u op START drukt om te pauzeren verschijnt er een reeks ikonen, zoals hieronder staat afgebeeld. Niet alleen kunt u opnieuw beginnen maar ook bepaalde instellingen veranderen. Om verder te gaan drukt u weer op START en het scherm ziet er weer zo uit als voor de onderbreking.

 

Restart

(opnieuw

Door het ikoon “Restart” te activeren wordt de huidige positie verlaten en keert u terug naar het beginscherm.

een piloot

Twee piloten kunnen samen de Cobra besturen. Het ikoon “One Pilot” laat zien dat de besturing is ingesteld op één piloot. Activeer het ikoon om over te schakelen op twee piloten.

twee piloten

Eén bedieningspaneel wordt gebruikt om het schip te besturen terwijl de andere het wapentuig bedient. Deze mode kan men ook aanzetten door een knop op het tweede bedieningspaneel in te drukken in het scherm voor het herkennen van ruimteschepen.

Music

(muziek)

Music may be turned on and off by activating the “Music” icon. 

Sound

(geluid)

Geluidseffecten kunnen eveneens worden uitgezet door het activeren van het ikoon “Sound”.

Direction

(richting)

Activeren van het ikoon “Direction” verandert de manier waarop het bedieningspaneel wordt gebruikt bij het besturen van de Cobra, zodanig dat OMHOOG stijgen betekent en OMLAAG duiken.

Damping

(dodemanskop)

Activering van het ikoon “Damping” weerhoudt de Cobra terug te gaan naar recht vooruit en op gelijke hoogte blijven vliegen wanneer er geen knop van het bedieningspaneel wordt ingedrukt.

Advies

Overzicht van in dienst zijnde schepen

Het is van levensbelang dat een piloot onmiddellijk de verschillende types ruimteschip die hij tegenkomt kan herkennen.

Dit komt gedeeltelijk doordat het in de ruimte moeilijk is om te kunnen zien of een schip erg groot en erg ver weg is, of klein en dichtbij. Een goede piloot weet dat het gekkenwerk is het tegen een schip op te nemen waartegen men weinig of geen kans op overleven heeft. Helaas is de wetteloosheid wijd verbreid in vele stelsels zodat alle mogelijke voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

Piraten vernietigen schepen in de hoop dat een paar stevige vrachtcontainers de explosie overleven. Ze gebruiken vervolgens hun brandstofscheppen om die op te pikken en ze op andere planeten te verkopen. Soms wordt een piraat bij het verkopen van buitgemaakte goederen gepakt door GalPol, de galactische politie, maar ze worden zelden tijdens een overval gepakt. Daarom looft

GalPol beloningen uit voor piloten die een piratenschip vernietigen. Er zijn veel van deze “bonusjagers” en ze vallen ieder schip aan dat niet zuiver op de graat is. Er zijn nog andere schepen, die niet op deze lijst staan, aangezien de Federatie van Elite Piloten daar geen volledige informatie over heeft.

Een kleine beloning wordt uitgeloofd voor het verwijderen van asteroïden op ruimtewegen, aangezien soms schepen worden beschadigd door botsingen daarmee. Hier moet men voorzichtig mee zijn daar asteroïden de favoriete schuilplaats zijn van “Rotskluizenaars“, (vaak menselijke) eenlingen die in uitgeholde asteroïden leven en zich niet zo maar laten beschieten.

Zie Bijgevoegdek aart

Instruction booklet
Merci à…

Notice, scan : Flo4428
Mise en page : Badinette

Laisser un commentaire