Uitgever / Ontwikkelaar

Red Rat Software
Ocean Software

JAAR

1992

Genre

Plateforme
Puzzle

Spelersnummer

1 SPELER

Geschiedenis

DIT SPEL IS 'NO PUSH-OVER'

G.I. ANT™ is een soldaat mier. Hij is uitermate handig en heft en uitstekende training in tactische maneuvres gehad. Bovendien is hij buitengewoon sterk en super- slim! Zijn laatste opdracht is de gekke wereld van de Schat Grotten van Captain Rat binnen te komen.

Heel eenvoudig…….NIET!

Deze bepaalde grot is namelijk een tunnelingang van Domino Domain een miniwereldje dat uit negen verschillende continenten bestaat. G.I moet door vele schermbeelden met ingewikkelde problemen heenkomen. Op elk niveau is een deur naar het volgende. Om de deur te openen moet de ‘Trigger’ (trekker) dominosteen worden omgegooid door een kettingreaktie te veroorzaken met alle andere dominostenen op dat niveau. 

Vrij makkelijk……NIET!

Toetsen

DE TOETSEN

Manette Super Nintendo

VIERPUNTSDRUKTOETS

OMHOOG
G.I. ANT gaat naar boven. G.I. ANT gaat een ladder op, gaat tussen twee stenen om te duwen, of gaat binnen.

Verander huidige veld.

OMLAAG
G.I. ANT gaat naar beneden. G.I. ANT gaat een ladder af of komt tussen twee blokken vandaan.

Verander huidige veld.

Rechts
Loop naar rechts.

Links
Loop naar links.

Positieaanwijzer naar links/rechts.

Toats A

Duw domino naar rechts.

Toets Y

Duw domino naar links.

Toetsen A, B, X ou Y

Pak domino’s op of zet ze neer.

Start

Pauzeer/beëindigpauze/hulpschermbeeld.

Start de puzzel.

Select

Stop/staak het niveau.

Kies tussengeluids/code-ingang.

Hoe te spelen

HET SPELENVAN

Het doel van het spel is de stenen zodanig te manipuleren dat er binnen de toegestane tijd een ‘kettingreaktie’ van vallende domino’swordt teweeggebracht. 

De LAATSTE vallende domino moet echter altijd de TRIGGER- steen zijn. Alle andere steen, behalve de rode STOPPER-stenen, moeten vóór de TRIGGER-steen vallen. G.I.ANT kan elk van de stenen oppakken, dragen en vervolgens op verschillende plaatsen neerzetten, behalve de TRIGGER-steen die niet kan worden verplaatst. Veel van de blokken hebben een symbool dat een bepaald eigenschap van die steen aangeeft. Op elk moment tijdens het spel, wordt het spel gepauzeerd door op START te drukken en komt het hulpschermbeeld op waar de symbolen en de namen daarvan staan weergegeven.

Om een steen over te duwen, moet G.I.ANT de Duwhouding aannemen. Hij doet dit door zich achter de steen te plaatsen en naar de binnen/achterkant van de steen te lopen. Druk op OMHOOG om deze houding aan te nemen.

Als G.I.ANT de duwhouding heeft aangenomen, kan hij de steen over duwen door de A-toets in te drukken als hij naar rechts duwt, of door de y-toets in te drukken als hij naar links duwt. Als je er zeker van bent dat je alle steen op de juiste plaats hebt staan, moet je nog EEN duwtje geven om het af te maken. Als het is gelukt moet je binnen een bepaalde tijd de uitgang verlaten.

Er verschijnt dan een schermbeeld waarop staat: CON- GRATULATIONS, YOU COMPLETED THE PUZZLE, YOU GAIN A TOKEN (GEFELICITEERD, JE HEBT DE PUZZEL GOED AFGEMAAKT, JE KRIJGT EEN TEGOEDBON).

Om vanuit dit schermbeeld naar de volgende puzzel te gaan, druk op de A- of B-toets. Dan kom je weer op het Pushover Schermbeeld terug. Van daaruit, druk op de Start-toets waardoor je naar de volgende puzzel gaat. Je kunt op elke willekeurige puzzel overgaan door op het Pushover-schermbeeld de Pass Code (Wachtcode) in te voeren en dan op de START-toets te drukken. De Wachtcode voor elke puzzel verschijnt nadat die puzzel is gespeeld. Gebruik de Vierpuntsdruktoets om de Wachtcode te veranderen.

Als je een puzzel hebt afgemaakt en de plats van han- deling pas nadat de klok op nul kwam te staan, hebt verlaten en deze de negatieve tijd in rood is gaan tellen, verschijnt er een schermbeeld waarop staat: CONGRATULATIONS, YOU COMPLETED THE PUZZLE… BUT YOU DID NOT DO IT FAST ENOUGH! YOU HAVE……. TOKENS (GEFELICITEERD IF HERT DE PUZ7FI AFGEMAAKT MAAR NIFT SNEL GENOEG! JE HEBT… …….. .TEGOEDBONNEN) ….Op dat moment kun je dan kiezen om de tegoedbon te gebruiken (Use A Token) om naar de volgende puzzel te gaan, of om de puzzel nogmaals te doen (Replay The Puzzle) of om te stoppen (Quit). Druk op omhoog of omlaag om je keuze te maken en druk dan de B-toets in.

G.I. ANT

G. I. ANT is taai en kan van een aardig grote hoogte afvallen waarbij hij er alleen een versuft hoog aan overhoudt. Er zijn echter grenzen en als G. I. ANT van te hoog valt, valt hij uit elkaar. Als dit gebeurt moet het niveau opnieuw worden gestart. Ook kan hij onder een vallende steen worden verpletterd. Hij is altijd als dat nodig is, bereid om met stenen in zijn handen trappen op en af te rennen maar als hij met een steen springt, kan deze breken.

G. I. ANT is sterk genoeg om steen over een oppervlak te dragen en zelfs ladders op en af. De TRIGGER-stenen zijn eigenlijk de enige die te zwaar zijn voor hem om te verplaatsen. Als gevolg van de energie die nodig is bij het verplaatsen van alle stenen, heeft G.I.ANT alleen kracht genoeg om EENMAAL per schermbeeld te duwen.

TEGOEDBONNEN (TOKENS)

Als je op succesvolle wijze en schermbeeld afmaakt, en binnen de toegestane tijd, krijg je een TEGOEDBON. TEGOEDBONNEN kunnen op twee manieren worden gebruikt:

1. Als je en schermbeeld afmaakt en daarbij de toegestane tijd overschrijdt, mag je een TEGOEDBON gebruiken om naar het volgende niveau door te gaan.

2. Als je het schermbeeld om een andere reden dan de tijdslimiet niet afmaakt, kun je een TEGOEDBON gebruiken om het schermbeeld nogmaals te spelen vanaf het punt waarop je ‘dude’ – dwz dat het schermbeeld opgesteld is zoals je het eerder ingedeeld had. OPMERKING: de tijd gaat ook terug naar het tijdstip waarop je duwde.

ZAKKEN MET GELD VAN KAPITEIN RAT

Op elk niveau is er een schermbeeld waar je als je het
tot een goed einde hebt gebracht een zak geld krijgt.
Het is niet bekend welke schermen dit zijn maar je moet
alle negen zakken verzamelen om het allerlaatste schermbeeld te kunnen spelen. Je kriigt geen zak als je een tegoedbon hebt gebruikt om dat bepaalde
schermbeeld te voltooien.

PAUZE/HULP

Als er tijdens het spel op START wordt gedrukt, wordt er
een pauze ingelast en komt het hulpschermbeeld op waarop de ‘Speciale’ dominostenen staan vermeld en beschreven. Als je de toegestane tijd hebt overschreden geeft dit schermbeeld je bovendien en HINT over hoe je het huidige schermbeeld af kunt maken.

Voorwerpen

DOMINOSTENEN

NORMAL

(NORMAL - effen geel)

Deze vallen slechts éénmaal, behalve als ze op de rand van een trap staan of aan de rand van een gat waar ze vallen totdat ze en plat oppervlak of een andere steen tegenkomen.

Tumbler

(TUIMELAAR - rood in het midden, geel onder en boven)

Deze blijven vallen totdat ze door een vallende steen worden gestopt.

Ascender

(OPKLIMMER - één verticale rode streep)

Deze zweeft als hij wordt geraakt omhoog totdat hij iets anders tegenkomt waarna hij doorgaat met in dezelfde richting te draaien totdat hij door een plat oppervlak word gestopt.

Bridger

(OVERBRUGGER - één horizontale rode streep)

Als deze aan de rand van een gat staat, overbrugt deze het gat als hij wordt geraakt. Ergens anders reageert hij als en NORMALE steen.

DELAY

(VERTRAGER - diagonal half geel, half rood)

Als deze wordt geraakt, valt hij pas na een tijdje om waardoor de ‘aanslagsteen’ er tegen terugkaatst.

SPLITTER

(SPLITER - horizontaal half geel, half rood)

Als deze wordt geraakt (meestal door een vallende steen) split deze en duwt hij stenen aan beide zijden daarvan over.

VANISHER

(VERDWIJNER - twee horizontale strepen)

Als deze wordt geraakt, duwt hij de volgende steen over en verdwijnt dan als hij de grond raakt.

EXPLODER

(ONTPLOFFER - vertical half geel, half rood)

Als deze wordt geraakt, ontploft hij en laat een gat in het plateau achter.

STOPPER

(effen rood)

Als deze wordt geraakt, kaatst de andere steen erop terug, deze steen kan niet over vallen.

TRIGGER

(TREKKER - drie horizontale rode strepen)

Dit moet de laatste steen zijn die valt om de deur naar het volgende schermbeeld te openen.

Advies

NIET EN WEL DOEN

WEL
ervoor zorgen dat de TRIGGER-steen de laatste steen is die omvalt.

NIET
toelaten dat er een steen op een andere valt waarbij puin word veroorzaakt.

NIET
toelaten dat een steen recht op een andere steen valt, tenzij de onderste steen en SPLIJTER is.

WEL
de uitgang vrijhouden.p de START-toets te drukken

INSTRUCTION BOOKLET​
Merci à…

Notice, scan & OCR : JeuxGameEtc
Mise en page : Badi

Laisser un commentaire