Uitgever / Ontwikkelaar

Rare
Nintendo

Jaar

1995

Genre

Adventure

Spelersnummer

1 Speler

Geschiedenis

Als laatste afstammeling van de Koningen, heb alleen jij de kracht om te voorkomen dat de boze Krijgsheer het land in een diepe duisternis stort. Jij moet je opdracht uitvoeren in het kasteel Shadowgate met zijn geheime doorgangen, instortende vloeren en gewapende monsters. Jouw kracht en wijsheid zullen je doen slagen… maar een goed zwaard heb je wel nodig !

Toetsen

GEBRUIKSAANWIJZING / ONDERDELEN VAN DE CONTROLLER

Vierpuntsdruktoets

Wordt gebruikt om de hand over het scherm te bewegen.

A knop

Wordt gebruikt om een keuze te maken met de hand. Wordt ook gebruikt om het volgende deel van een bericht te lezen.

B knop

Wordt niet gebruikt.

Selecknop

Wordt gebruikt om hints te krijgen.

Starknop

Wordt gebruikt om met het spel te beginnen en om hints te krijgen ais het spel begonnen is.

HOE TE SPELEN

HOE SPEEL JE

Het spel beginnen

Druk op START ais de kasteelpoort verschijnt om het spel te beginnen.

Het kiezen van een optle

Nadat je op START hebt gedrukt om het spel te beginnen zie je een lijst met drie mogelijke FILES (opties). Wanneer je met je opdracht begint zal elke optie met NEW aangegeven zijn, wat betekent dat elke optie een nieuwe opdracht inhoudt. Wanneer je verder komt in het spel kun je je huidige positie bewaren zodat je later verder kunt gaan waar je gebleven was.

Door de drie opties kunnen drie spelers elk hun eigen opdracht uitvoeren. Gebruik de vierpuntsdruktoets om het zwaard te laten bewegen naar de optie van je keuze. Je ziet nu weer de kasteelpoort omdat dit je eerste spelletje is.

Het doel

Je moet het kasteel verkennen en vernietigen om te voorkomen dat de boze Krijgsheer het land in de duisternis stort. Als je tijdens je opdracht gedood wordt, heb je de mogelijkheid om je opdracht nog een keer te vervolgen waar je was gebleven.

Het spel spelen

Het spelscherm bestaat uit verschillende schermen:

Gebruik de vierpuntsdruktoets om de hand over het scherm te bewegen. Druk op de A-knop om een keuze te maken.

HET SPEELSCHER

Op het speelscherm zie je waar je bent in het kasteel. Op dit scherm zie je deuren en voorwerpen die je misschien van pas kunnen komen.

HET BEVELEN SCHERM

Met het Bevelenscherm kun je de voorwerpen op het speelscherm laten bewegen. Beweeg, om een bevel uit te voeren, de hand naar het door jouw gekozen bevel en druk op de A knop. De ruimte naast het bevel zal dan gevuld worden. Beweeg daarna de hand naar het voorwerp op het speelscherm waarop het bevel gericht is en druk weer op de A knop. Hel Bevelenscherm zal af en toe vervangen worden door een tekstscherm waar op waardevolle informatie staat. Druk op de A knop om het volgende deel van een bericht te lezen.

Ais je bijvoorbeeld de kasteeldeur wilt onderzoeken beweeg dan de hand naar LOOK( kijk)o p het Bevelenscherm en druk op de A knop.

Beweeg daarna de hand naar de kasteeldeuor p het speelscherme n druk op de A knop. Het Bevelenscherm wordt dan tijdelijk vervangend oor een beschrijving van de deur. Als je de beschrijving gelezen hebt, kun je op de A knop drukken. Dan komt het Bevelenscherm terug. Het LOOK (kijkbevel is dan nog steeds gekozen, dus je kunt doorgaan met het onderzoeken van andere voorwerpen door de hand erheen te bewegen en dan op de A knop te drukken. De andere bevelen kun je op dezelfde manier gebruiken.

DE BEVELE

Hieronder volgt een beschrijving van de beschikbare bevelen:

Look

Met dit LOOK (kijk) bevel kun je voorwerpen in het speelscherm onderzoeken. Dit is de beste manier om informatie te krijgen tijdens je tocht door het kasteel. Zo ontdek je welke voorwerpen belangrijk zijn en welke dat niet zijn

Take

Gebruik het TAKE (pak) bevel om een voorwerp op te pakken. Nadat je het voorwerp hebt opgepakt, zal het op je GOODS (goederen) kaart verschijnen. (Meer hierover later).

Open

Wordt gebruikt om deuren, dozen en andere kisten te openen. Het kan ook gebruikt worden om geheime doorgangen te openen. Vergeet niet deuren te openen voordatje er doorheen wilt.

Close

Het CLOSE (sluit) bevel wordt gebruikt om voorwerpen te sluiten die geopend zijn.

Use

Het USE (gebruik) bevel gebruik je om voorwerpen te gebruiken die je bij je draagt. De voorwerpend ie je bij je draagt staan vermeld op de GOODS (Goederen) kaart. Kies eerst het USE bevel als je een voorwerp wilt gebruiken. Beweeg daarna de hand naar het voorwerp op je GOODS kaart dat je wilt gebruiken en druk op de A knop. Beweega, is het voorwerpte gene en ander voorwerp gebruikt moet worden, de hand naar het voorwerp in het speelscherm waartegen het gebruikt moet worden. Op deze manier kun je bijvoorbeeld een speer gebruik en tegen een monster. Dit bevel is ook handig voor eten en drinken.

HIT

Het HIT (sla) bevelk un je gebruik en om een monster of voorwerp hard te slaan.

Leave

Het LEAVE (achterlaten) bevel stelt je in staat om een voorwerp te laten vallen op de plaats waar je je bevindt. Je kunt dit doen om je last te verlichten of om een voorwerp kwijt te raken waar je niets meer aan hebt.

Speak

Gebruik het SPEAK (spreek) bevel om iets of iemand te vervloeken en om tegen wezens te praten die je tijdens je opdracht tegen komt.

Move

Hel MOVE (beweeg) bevel stelt je in staat om door het kasteel te bewegen. Beweeg, om het MOVE bevel te gebruikend, e hand eerst naar het MOVE bevel en druk op de A knop. Je kunt dan aangeven waarheen je wilt bewegen door de hand te bewegen naar een van de beschikbare uitgangen. Beschikbare uitgangen zijn te zien in de ruimte onder het MOVE bevel. Dit laat je huidige positie van bovenaf zien. Je kunt ook aangeven waarheen je wilt door de hand te bewegen naar de gewenste uitgang op het scherm en op de A knop te drukken. ledere keer dat je naar een nieuwe plaats gaat, zul je een beschrijving krijgen van je omgeving.

De Kaarten

Het Kaartenscherm geeft je een overzicht van de voorwerpen die je bij je draagt. Je kunt maar een kaart van de stapel zien. Je kunt de UP (omhoog) en DOWN (omlaagtekens gebruiken om van kaart te wisselen.

De 'Self keuze

Met de ‘Self’ keuze kun je voorwerpen voor jezelf gebruiken. Als je bijvoorbeeld een jas aan wilt trekken, kies je eerst het USE bevel. Daarna kies je de jas van de GOODSk aart.D an zal je gevraagd worden waarvoor je de jas wilt gebruiken, Je kunt dan naar de ‘Self’ keuze wijzen en op de A knop drukken, op deze wijze kun je de jas aantrekken.

HET BEWAARBEVEL

Je kunt al je gegevens bewaren met het SAVE (bewaar) bevel. Dit stelt je in staat om je opdracht op een later tijdstip voort te zetten.

HET BEWAARBEVEL

Wanneer je vast komt te zitten kun je op de SELECT-of STARTKNOP drukken. Ais er hints beschikbaar zijn, zullen ze worden gegeven in een tekstscherm. Druk, ais je de hint gelezen hebt, op de A knop om terug te gaan naar het Bevelenscherm.

Het krijgen van hints

Je kunt een vorig spel op een later tijdstip hervatten. Nadat je op de STARTKNOP hebt gedrukt om je opdracht te beginnen, kies je de optie waar van je eerdere en spel had bewaard. Je krijgt dan drie keuzes.

Continue

stelt je in staat een eerder bewaard spel te hervatten.

Exit

stelt je in staat het spel te stoppen.

New game

stelt je in staat om je opdracht opnieuw te beginnen. Jouw eerder bewaarde spel wordt dan echter gewist.

Instructions booklet
Merci à…

Notice, scan et mise en page : Badinette

Laisser un commentaire