Uitgever / Ontwikkelaar

Nintendo

Jaar

1991

Genre

Plateform

Spelersnummer

2 Spelers

Geschiedenis

EEN MEDEDELINVG AN MARIO

“Hallo, hoe gaat het ermee? Het is alweer zo lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Bowser heeft zijn leven nog steeds niet gebeterd. Daarom gaan Luigi en ik weer opnieuw op avontuur. Kom je mee? Prima!”

“Super Mario 3 is het nieuwste spel in de serie over de Super Mario Brothers. Ook tijdens deze reis zal je weer heel wat meemaken. Zowel beginners als geharde veteranen uit onze vorige spellen zullen er weer een hoop plezier mee beleven! Laten we Super Mario Bros. 3 maar eens onder de loep nemen.”

Bowser is weer terug!!!

Dit zijn Bowser's kinderen!!

LARRY KOOPA

MORTON KOOPA JR.

WENDY O. KOOPA

“Wij zijn gek op gemene streken!!”

Lemmy KOOPA

ROY KOOPA

Ludwig von KOOPA

Iggy KOOPA

Dankzij het moedige optreden van Mario en Luigi heerst er al geruime tijd rust en vrede in het Champignon-Koninkrijk. Dit biedt toegang tot de Champignon-Wereld, waar het bepaald geen koek en ei is. Want Bowser heeft zijn zeven kinderen naar dit rijk gestuurd om er zoveel kwaad te stichten als ze maar willen. In ieder land van de Champignon-Wereld hebben zij de koninklijke toverstaf gestolen en daarmee de koningen van de betreffende landen in dieren veranderd. Het is nu aan Mario en Luigi om deze zeven toverstaven weer bij Bowser’s zeven kinderen terug te halen en de koningen weer hun normale gedaante te geven. “Tot ziens en veel geluk!”. hebben de Prinses en de Pad onze vrienden nageroepen bij het begin van hun reis tot diep in de Champignon-Wereld.

Toetsen

Hoe de controllers werken

Vierpuntsdruktoets

Omhoog
Mario kan door een deur gaan.
Druk je tegelijkertijd op de A Knop, dan kan Mario uit het water omhoog springen.
Druk je tegelijkertijd op de A Knop, dan kan Mario enkele omgekeerde pijpen binnengaan.

Neer
Mario kan op zijn hurken gaan zitten (behalve bij Kikvors Mario).
Mario kan enkele pijpen binnengaan.
Als de bodem helt, kan Mario zich naar beneden laten glijden (behalve bij Kikvors Mario).

Links en Rechts
Mario kan naar links en rechts lopen. Als je tegelijkertijd de B knop ingedrukt houdt, gaat Mario hollen.

A knop

Springer
Ho langer je de A Knop ingedrukt houdt, hoe hoger Mario springt.

Zwermmen
In het water kun je Mario laten zw mmen door herhaaldelijk op de A Knop te drukken. Als Mario een Kikvorspak draagt kun je hem laten zwemmen door op de Vierpuntsdruktoets te drukken. Gebruik je de A Knop, dan zwemt Mario nog sneller.

Vliegen/Drijven
Nadat je de A Knop gebruikt hebt om Mario te laten springen, kun je Tanooki Mario en Wasbeer Mario korte tijd laten drijven door herhaaldelijk op de A Knop te drukken.

Supersprong
Als Mario op een vijand springt, kun je hem heel hoog laten springen door op de A Knop te drukken.

B knop

Versnellen
Druk je op de B Knop terwijl Mario loopt, dan gaat hij sneller lopen. Hoe sneller hij loopt, hoe hoger en verder hij ook kan springen. Naarmate je hem sneller laat lopen wijst de Energie-meter (>>>>>> >(P)) meer kracht aan. Als de wijzer hiervan helemaal ) bovenaan staat, spreidt Mario zijn armen, klinkt er een fluitsignaal en gaat de (P) knipperen. Zodra dat gebeurt, moet je heel snel achter elkaar op de A Knop drukken om hem te laten vliegen.

Het oprapen van een schild
Nadat je op een Koopa bent gesprongen, kun je zijn schild oprapen door daar van opzij tegenaan te slaan terwijl je de B Knop ingedrukt houdt. Laat de B Knop los om tegen het schild te schoppen. (Tip: Deze techniek komt je ook goed van pas als je op vreemde plaatsen blokken kapot moet slaan.) Bouton

Kwispelen met je starrt
Tanooki Mario of Wasbeer Mario kunnen een “staartaanval” doen als je op de B Knop drukt. Met die staart kun je blokken breken en sommige vijanden verslaan.

Gooi vuurballen
Als Mario een Vuurbloem opraapt kan hij met vuurballen gooien door op de B Knop te drukken.

Verander in een Standbeeld
Door zowel op de B Knop als op de onderkant van de vierpuntsdruktoets te drukken kun je Tanooki Mario voor korte tijd in een standbeeld veranderen. Zolang hij dat is, kan niets hem deren.

Selectknop

Gebruik de SELECTKNOP om de cursor over het titelscherm en het “game over” scherm te leiden.

Startknop

Met de STARTKNOP start je het spel.

Pauzefunctie 
Als je tijdens het spel wilt pauzeren druk je op de STARTKNOP. Herhaal dat om het spel te hervatten.

Technieken

NIEUWE TECHNIEKEN!

Een schild vasthouden

(Houd de B Knop ingedrukt)

Hollen met een schild

(Houd de B Knop ingedrukt)

Tegen een schild schoppen

(Laat de B Knop los)

Een blok breken

Quand mario a une queue

Harder lopen

Krachtmeter gaat omhoog

Nog harder lopen

Meter vol, (P) gaat knipperen

Opstijgen

Druk snel achtereen de A Knop

Mario kan maar korte tijd vliegen.

BEWEGINGEN DIE JE AL KENT

Staartaanval

Van een helling glijden

Hoe je in de omgekeerde pijpen komt

Gebruik de A Knop om Kikvors Mario snel te laten zwemmen!

BEWEGINGEN DIE JE AL KENT

Hoe te spelen

HOE JE SUPER MARIO BROS. 3 SPEELT

De Champignon-Wereld waarin Mario’s avonturen zich afspelen telt acht koninkrijken. Elk hiervan heeft een eigen kaart. Mario kan iedere route nemen die hij wil, maar er staan veel punten op de kaart waar hij niet langs kan zonder in actie te moeten komen. Bij het begin van het spel krijg je vijf spelers (het aantal resterende Mario’s (4) wordt getoond). Tijdens het spel kun je op sommige plaatsen voorwerpen vinden die je energie geven en zelfs extra Mario’s (1-Ups). Je moet de koninklijke toverstaven heroveren op Bowser’s zeven kinderen.

Als je in de demonstratie-stand op de STARTKNOP drukt, zie je het titelscherm. Kies hierop met de SELECTKNOP of je alleen of met zijn tweeën wilt spelen. Druk je daarna weer op START, dan verschijnt de kaart van Wereld 1 en kan het spel beginnen.

HOE JE Het sPEL MET 1 SPELER sPEElt

Dit is het scherm met de kaart van Wereld 1 . Laat Mario naar het vakje met de “1” gaan en druk op de A Knop. Je krijgt dan het actiebeeld voor Wereld 1 te zien.

Startvak

ACTIEBEELD-VAk

In dit vak zie je een actiebeeld. Als Mario in zo’n beeld wordt verslagen, wordt hij op de Wereldkaart teruggezet.

DooRGANGSVAk

Aan het eind van ieder actiebeeld verschijnt dit vak. Je kunt daar vrijelijk doorheen gaan. (Als Luigi hier in het spel voor twee spelers doorheen gaat, zie je een “L”.)

Schoppen-vak

Hier speel je een soort fruit-automatenspel. Je moet de plaatjes op een rij zien te krijgen. Elke keer als je op de A Knop drukt draait de rij plaatjes langzamer rond en stopt. Als je een beeld completeert, verdien je extra Mario’s.

Champignon-plaatje
2 Extra Mario’s

Bloem-plaatje
3 Extra Mario’s

Ster-plaatjeImage de champignon
5 Extra Mario’s

(Als je wilt kun je langs dit punt gaan zonder te spelen.)

SCHOPPEN-VAK mET LETTERS “N”

Af en toe verschijnt dit op het kaartscherm. Het bevat een “memory”-kaartspel. Wijs met de Vierpuntsdruktoets een kaart aan en kies die dan door op de A knop te drukken. Kies vervolgens nog een kaart. Zijn die gelijk, dan krijg je het voorwerp dat op die kaarten staat. Je kunt doorgaan met spelen totdat je twee keer verkeerd kiest

MINI-FOR & afgesloten deur

De Mini-Forten worden bewaakt door Boom Boom, een keiharde bewaker van Bowser. Als je hem verslaat krijg je een toverbal, stort het Mini-Fort in elkaar en gaat de deur van het slot.

Paddehuis

Hier kan Mario een aantal nuttige dingen krijgen. Ga voor één van de schatkisten staan en druk op de B Knop. De kist gaat dan open en er springt iets uit. (Als je wilt kun je het Paddehuis passeren zonder er in te gaan.)

DE HAMMER BROERS

Ergens op de kaart hangen de Hammer Broers uit. Als je ze tegenkomt volgt er een gevecht. Versla je ze, dan word je beloond met een bijzonder voorwerp. (De Hammer Broers zijn in elke wereld anders.)

Het Fort

Dit is het laatste fort in Wereld  1. De koning is door één van Bowser’s kinderen omgetoverd. Jij moet de koninklijke toverstaf terughalen!

Dit is de bewaker van Wereld 1. Spring drie keer op zijn hoofd om hem te verslaan. Lukt dat je niet, dan zal het luchtschip naar een andere plek op de kaart vliegen. Ga het achterna en daag hem opnieuw uit!

Als je hem verslaat krijg je de toverstaf en kun je de koning weer zijn menselijke gestalte geven. Daarna moet je naar Wereld 2. 

PAS OP, DE VOLGENDE SITUATIES ZIJN DODELIJK!

  Je verliest een Mario:
 • Als je door een vijand wordt aangeraakt. Ben je Super Mario, dan verlies je geen leven als je door een vijand wordt aangeraakt, maar word je weer een gewone Mario. Ben je Vuur Mario ofWasbeer Mario, dan word je weer Super Mario. Mario knippert een paar tellen als je wordt geraakt. Gedurende die tijd is hij onoverwinnelijk.
 • Als je in een gat of in vuur valt.
 • Als je tijd voorbij is (de resterende tijd staat dan op 0).

Spel Over

Als je al je Mario’s hebt verloren, zie je “game over” op het

scherm. Kies dan met de vierpuntsdruktoets voor CONTINUE of END en druk op de STARTKNOP.

  Kies je voor CONTINUE Het spel begint weer aan het begin van de wereld waarin je was.
 • Je mag al je voorwerpen behouden.
 • Alle doorgangsvakken worden weer actiebeeld-vakken.
 • Als je het Mini-Fort hebt vernietigd, blijft dat ook zo.
  Kies je voor END
 • Je gaat terug naar Wereld 1.

HOE JE HET SPEL MET 2 SPELERS SPEELT

In het spel voor twee spelers is speler 1 (met controller 1) Mario en speler 2 (met controller 2) Luigi. 

Speler 1 en speler 2 wisselen elkaar joueurs libèrent les tableaux de

af in de achtereenvolgende acties. scènes d’action à tour de róle. Les

Ze kunnen zelf kiezen of ze willen samenwerken of tegen elkaar willen spelen. Als een speler zich samen met de andere in dezelfde ruimte op de kaart bevindt, kun je door op  Knop te drukken overschakelen naar de stand voor het gevecht voor twee spelers.

Als één van de spelers in de gevechtsstand een vuiststoot van onderen krijgt, springt er (net als in Mario Bros.) een kaart van die zo kun je je tegenstander du een kaart ontfutselen en kaarten zien kwijt te raken die je niet wilt. In de gevechtsstand wordt de verliezer teruggezet naar de plek waar het gevecht heeft plaatsgevonden. De winnaar kan het spel gewoon vervolgen. In de stand voor twee spelers kun je geen van je extra spelers verliezen (zelfs niet als je door een vijand wordt geraakt).

Luigi begint een gevecht met Mario

Als Luigi wint…

Als Mario wint…

Comment jouer le jeu de “Mario Bros.”

Spiny, Crab, Fighter Fly en anderen komen de een na de ander uit de pijpen gekropen. Bij dit spel moet je deze vijanden met een vuiststoot van onderen op hun rug zien te krijgen en ze dan wegschoppen. Als ze op hun rug liggen, kunnen ze even niet bewegen. Maar laat je een tegenstander te lang zo liggen, dan staat hij weer op en is hij nog kwader! Als je tegen de POW slaat kun je alle vijanden op de verdieping waar je bent in één keer neerslaan.

* De POW verdwijnt als er drie keer tegen geslagen is. Als er in totaal vijf tegenstanders zijn verslagen, wint de speler. Word je door een vijand aangeraakt, dan verlies je.

In de stand voor twee spelers zijn er nog drie soorten spellen (willekeurig gekozen).

Dee ersted ie vijf muntenh eeftw int.

Ontwijk de vlammen… pak de munten!

In de blokkenz ijnv ijf muntenv erborgen.

Spiny

Krab

Fighter Fly

Pow

SPEL OVER IN DE STAND VOOR 2 SPELERS

Als het spel in de stand voor twee spelers voor één van hen voorbij is, zie je op het scherm “Game Over”. Kies CONTINUE of END met behulp van de vierpuntsdruktoets en druk daarna op de STARTKNOP. Kies je CONTINUE

Het spel begint weer bij het begin van de wereld waarin je was. Alle doorgangsvakken veranderen weer in actiebeelden. Kies je END

De andere speler gaat door met het spel.

Voorwerpen

Blokken

Sla van onderen tegen de blokken aan of ram ze van opzij. Dan kan er een nuttig voorwerp uitspringen

Baksteen

(Brick)

Super Mario kan deze breken.

Wisselblok

(Switch block)

Als je dit aanraakt, kan er iets vreemds gebeuren.

Vraagblok

(Question Block)

Waarschijnlijk komt hier iets interessants uit.

Springblok

(Jump Block)

Met een goede timing kun je heel hoog springen.

(Er zijn nog verschillende andere soorten blokken!)

VOORWERPEN

Munt

(Coin)

Verzamel 100 munten en je verdiente en extra Mario.

Sterreman

(Starman)

Maakt je korte tijd onzichtbaar.

Superblad

(Super Leaf)

Verandert Mario in Wasbeer Mario.

1-Up Champignon

(1-Up Mushroom)

Verdien een extra Mario.

Superchampignon

(Super Mushroom)

Verandert Mario in Super Mario.

Vuurbloem

(Fire Flower)

Verandert Mario in Vuur Mario.

(Er zijn nog veel meer verrassingen die hier niet staan!)

VERZAMEL MEER ENERGIE DOOR VOORWERPEN MEE TE NEMEN

Liften

Er zijn diverse typen liften.

Rail-liften

(Rail lifts)

Beweeg je voort langs de rails.

Draaiende liften

(Rotary Lifts)

Soms gaan deze liften draaien. Kijk uit, anders word je er afgegooid!

Donut-lift

(Donut Lift)

Meer “valkuil” dan lift. Als je hierop stapt, gaan ze schudden en vallen ze.

Richting-lift

(Directional Lift)

Je kunt de richting hiervan zelf bepalen door te springen en in de lucht op de gewenste richtingpiji te drukken.

Doel

Aan het einde van elk actiebeeld vind je een doel waarin drie soorten kaarten knipperen (Champignon, Bloem en Ster). Spring omhoog en raak het doel aan om een kaart te grijpen en verlaat dan dat niveau. Als je drie kaarten hebt, krijg je een extra Mario. Heb je drie dezelfde kaarten, dan krijg je nog meer Mario’s (zie volgende pagina).

3 Champignonkaarten

2 Extra Mario’s

3 Bloem-kaarten

3 Extra Mario’s

3 Ster-kaarten

5 Extra Mario’s

 • De kaarten worden onderaan het scherm getoond.
 • Aan het einde van een actiebeeld verdien je een bonus, afhankelijk van de tijd die je nog over hebt.
 • Alle vijanden die nog op het scherm staan als je het doel aanraakt veranderen in munten.

DINGEN DIE JE OP HET KAARTSCHERM KUNT GEBRUIKEN

De voorwerpen die je in het Paddehuis of door de Hammer Broers te verslaan kunt krijgen kun je in het Kaart-Scherm gebruiken. Je kunt maar één ding tegelijk gebruiken. Als je in dit scherm bent en op de B Knop drukt, zie je de voorwerpen die je bezit (in het vak onderaan het scherm). Kies het voorwerp dat je wilt gebruiken door links of rechts op de vierpuntsdruktoets te drukken en bevestig die keus met de A Knop. Als je meer dan één scherm vol met voorwerpen hebt, kun je naar andere schermen overschakelen door op de bovenof onderkant van de vierpuntsdruktoets te drukken.

Je kunt maximaal 28 dingen verzamelen. Als je een 29ste voorwerp oppakt, komt dat in de plaats van het 28ste.

Superchampignon

(Super Mushroom)

Verandert Mario in Super Mario.

Vuurbloem

(Fire Flower)

Verandert Mario in Vuur-Mario.

Superblad

(Super Leaf)

Verandert Mario in Wasbeer Mario.

Kikvorspak

(Frog Suit)

Verandert Mario in Kikvors Mario.

Tanooki-pak

(Tanooki Suit)

Verandert Mario in Tanooki Mario.

Jugem's Wolk

(Jugem's Cloud)

Hiermee kun je door een actiebeeld gaan zonder er te spelen.

Toverleugel

(Magic Wing)

Je kunt door een actiescherm vliegen totdat je een vijand tegenkomt.

Sterreman

(Starman)

Bij het begin van een actie-beeld ben je korte tijd onoverwinnelijk.

Hamer

(Hammer)

Om in het kaartscherm keien kapot te slaan.

Muziekdoos

(Music Boxt)

Je kunt de Hammer Broers en anderen op de kaart in slaap laten vallen.

Toverfluit

(Masic Whistle)

Hierover is weinig bekend. Probeer er achter te komen.

Anker

(Anchor)

Hiermee kun je de luchtschepen tegenhouden.

Levels

DEACHT KONINKRIJKEN

Laten we de acht koninkrijken van de Champignon-Wereld eens gaan bekijken. Elk ervan is zonder meer uniek… en vaak zo mooi dat je soms vergeet dat je tegen de boosaardige Bowser aan het strijden bent. Blijf op je hoede! In de Champignon-Wereld kan van alles gebeuren.

Wereld 1 Grasland

Hier begint Mario zijn reis. Bij elke beweging word je bedreigd door vele hellingen en nieuwe vijanden.

Wereld 2 Woestijnland

Pas op! De woestijn heeft heel wat uitgeputte reizigers opgeslokt. Kijk uit voor het drijfzand en wees voorbereid op onaangename verrassingen in de piramide.

Ecrans_Monde_2_Super_Mario_Bros_3_NES_Nintendo_Notipix

Wereld 3 Waterland

Deze wereld is helemaal nat! Alleen een topzwemmer komt er doorheen. Doe je best om een Kikvorspak te vinden, want daar zal je heel veel plezier van hebben.

Ecrans_Monde_3_Super_Mario_Bros_3_NES_Nintendo_Notipix

Wereld 4 Reuzeland

In deze wereld is werkelijk alles reusachtig groot: de bergen, de rivieren, het terrein en zelfs de vijanden. Ook Super Mario is hier klein vergeleken met de reuzen die hij hier ontmoet.

Ecrans_Monde_4_Super_Mario_Bros_3_NES_Nintendo_Notipix

Wereld 5 Luchtland

Luchtland heeft heel wat moeilijke stukken. Het vermogen van Wasbeer Mario om te vliegen komt hem hier goed van pas.

Ecrans_Monde_5_Super_Mario_Bros_3_NES_Nintendo_Notipix

Wereld 6 IJsland

Alles is glad in IJsland. Beweeg je dus voorzichtig voort. Dit is een GROTE wereld. Je kunt er een aantal interessante voorwerpen vinden.

Ecrans_Monde_6_Super_Mario_Bros_3_NES_Nintendo_Notipix

Wereld 7 Pijpenland

Zowel links als rechts zie je alleen maar een doolhof van pijpen! Als er zoveel pijpen om je heen zijn, zal er ook heel wat  plantenleven zijn om te proberen Mario tegen te houden. Maar verlies de moed niet, want je bent bijna bij je doel.

Ecrans_Monde_7_Super_Mario_Bros_3_NES_Nintendo_Notipix

Wereld 8 Duisterland

Vijanden

De figuren

Er hebben zich heel wat nieuwe figuren bij Bowser en zijn schildpaddenbende aangesloten. Met deze informatie over je nieuwe tegenstanders ben je goed voorbereid.

Vijanden boven de grond

Para-Goomba

Een nieuwe vliegende versie van een bekende oude vijand. Als je op hem springt verliest hij zijn vleugels.

Micro-Goomba

Dit zijn de kinderen van Para-Goomba die zich aan Mario vastklampen. Je raakt ze alleen maar kwijt door heel snel achter elkaar op de A Knop te drukken.

Para-kevers

(Para-Beetles)

Mario kan bovenop deze vliegende kevers meevliegen.

Vuurslang

(Firesnake)

Een bewegende keten van vuurballen die door allerlei dingen heen kan gaan om bij Mario te komen.

Vuur-Chomp

(Fire Chomp)

Een zwarte bal die gevolgd wordt door een vuurkeien waaruit vuurballen op Mario afschieten. Kijk uit, want die kunnen ontploffen!

Ketting-Chomp

(Chain Chomp)

Hoewel Chain Chomp met een ketting aan een blok vast zit, is hij een gevaarlijke vijand. Alleen onze onoverwinnelijke Mario kan hem verslaan.

Vijanden in het water

Bloober en zijn kinderen

Bloober zwemt met zijn kinderen onder water. Hij heeft een familielid, Scattering Bloober, wiens kinderen alle kanten opschieten.

Jelectro

Zo’n electrische kwal kan overal in de zee stil ronddrijven om Mario dwars te zitten. Ze zijn onverslaanbaar!

Cheep-Cheep

Deze gestekelde vis die in zee zwemt zal proberen Mario tegen te houden.

Lava Lotus

Een kunstbloem die groeit en bloeit in de diepten van de zee. Pas op voor de lavaballen die hij op je loslaat.

Ondergrondse vijanden

Buzzy Beetle

Hij is weer terug. Dit keer kan hij tegen het plafond lopen.

Spike

Spike is gewoonlijk kalm. Maar als hij Mario eenmaal ziet gaat hij ballen met scherpe punten naar hem gooien. Soms verschijnt Spike ook boven de grond.

Bomb-omb

Zolang hij loopt lijkt Bomb-omb heel aardig. Maar wees uiterst voorzichtig als hij begint te knipperen, want dan ontploft hij waarbij hij alles om zich heen verwoest.

Vijand in een Luchtschip

Rocky Wrench

Rocky is een schildpad die er een beetje als een mol uitziet. Hij zal steeds onverwacht verschijnen en moersleutels naar Mario gooien.

Vijanden in het Fort

Thwomp

Als Mario te dicht bij hem komt, zal Thwomp proberen hem te vernietigen. Omdat Thwomp met doorns overdekt is kan Mario hem niet aanraken.

Rotodisc

Draait in het rond en maakt het Mario daardoor erg moeilijk zich in de juiste richting te bewegen.

"Boo" Diddly

Boo is veel te verlegen om iemand recht in de ogen te kijken. Maar als je je omdraait…

Hot Foot

Gewoonlijk blijft Hot Fooi op een brandende kaars zitten. Maar als Mario dichtbij hem komt, gaat Hot Foot achter hem aan.

Dry Bones

Een schildpad-mummie? Hoe vaak je ook op hem springt, hij komt steeds weer tot leven.

Stretch

Een spook dat iedereen die langs komt onder de vloer opwacht.

De Leider van het MiniFort

Boum Boum

Dit is de Leider van het Mini-Fort. Boom Boom vliegt met zwaaiende armen op Mario af. Mario moet drie keer op Boom Boom springen om hem te verslaan. Maar pas op, want elke keer als iemand op hem springt wordt Boom Boom sneller.

De Piranha-Planten

Venus Fire Trap

Deze piranha-plant spuugt met vuurballen in verschillende grootten die erg gevaarlijk zijn.

Ptooie

Deze bloemen blazen ballen met scherpe punten uit hun mond. Er zijn soorten die kunnen lopen en ook soorten die in de pijpen leven.

Lopende Piranha's

(Walking Piranas)

Deze kleine bloemen springen op als Mario langs loopt. Sommigen kunnen zich voortbewegen.

Munchers

Munchers wachten Mario heel rustig op. Ze zijn onoverwinnelijk, dus hebben ze geen last van aanvallen.

De Hamer-Broers

Boemerang-Broers

(Boomerang Brothers)

Zij beschikken over boemerangs in plaats van hamers. Ze kunnen twee boemerangs tegelijk gooien.

Vuur-Broers

(Fire Brothers)

Deze schieten vuurballen op Mario af.

Moker-Broers

(Sledge Brothers)

Als de Sledge Brothers springen, schudt de aarde. Ze gooien ook met mokers. Probeer op te springen als de Sledge Brothers de grond raken. Doe je dat niet, dan verliest Mario zijn evenwicht.

Instruction Booklet
Merci à…

Notice, scan et mise en page : Badinette

Laisser un commentaire